ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-09-27 9:17

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych jako klucz do nietypowych rozwiązań – warsztaty na konferencji ATESTU

Warsztaty poprowadzą (na zdjęciu od lewej): Robert Pasikowski – nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, koordynator ds. budownictwa, specjalista w zakresie bezpieczeństwa prac w budownictwie, autor publikacji w  prasie branżowej, od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym w branży budowlanej; Dariusz Kulesza – specjalista w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie, pomysłodawca rozwiązań w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, koordynator ds. bhp na budowach, autor publikacji w prasie branżowej; Marcin Korta – starszy inspektor pracy, specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, specjalista w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa budownictwie, prowadzi kontrole w ramach badania wypadków przy pracy, autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Warsztaty poprowadzą (na zdjęciu od lewej): Robert Pasikowski – nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, koordynator ds. budownictwa, specjalista w zakresie bezpieczeństwa prac w budownictwie, autor publikacji w prasie branżowej, od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym w branży budowlanej; Dariusz Kulesza – specjalista w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie, pomysłodawca rozwiązań w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, koordynator ds. bhp na budowach, autor publikacji w prasie branżowej; Marcin Korta – starszy inspektor pracy, specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, specjalista w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa budownictwie, prowadzi kontrole w ramach badania wypadków przy pracy, autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.

Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy stanowi jedno z 22 zadań służby bhp. Jednak aby opinia miała odpowiedni ciężar merytoryczny, opiniujący powinien mieć wiedzę i praktyczne umiejętności związane z powstaniem takiego dokumentu i zadaniami, jakie instrukcja ma spełniać w obszarze bezpieczeństwa, tak by nie był to tylko dokument, lecz skuteczne narzędzie dla pracodawcy i pracowników.

Jednym z rodzajów instrukcji bhp jest instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowalnych – jeden z najważniejszych elementów kształtowania bezpieczeństwa pracy na budowach. W związku z tym na najbliższej, 11. ogólnopolskiej konferencji ATESTU organizujemy warsztaty poświęcone temu zagadnieniu – tworzeniu i funkcjonowaniu IBWRB.
Przedstawienie uczestnikom warsztatów podstaw prawnych, formy i zasad opracowywania IBWRB;

Uczestnicy warsztatów poznają dobre praktyki w zakresie tworzenia IBWRB. W grupach, pod okiem fachowców prowadzących warsztaty, samodzielnie stworzą instrukcje, które zostaną następnie omówione. Warsztaty są okazją do nabycia umiejętności tworzenia i oceniania instrukcji bezpiecznego wykonywania prac – przydatnych nie tylko w budownictwie.

Więcej informacji: http://www.atest.com.pl/konferencja

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33257298