ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-04-03 13:59

Bieda na świecie ma się dobrze


Jak podaje raport Międzynarodowej Organizacji Pracy, ponad połowa ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej.
Wprawdzie nastąpił duży postęp w rozwoju krajowych systemów opieki społecznej, jednak MOP wyliczył, że ponad połowa światowej populacji nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, a tylko 29 procent ludzi ma wystarczające ubezpieczenie zdrowotne. Nowy raport Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczy systemów opieki społecznej i zdrowotnej w ponad 100 krajach. Wynika z niego, że zaledwie 68 procent osób w wieku emerytalnym otrzymuje jakąkolwiek formę emerytury, a w wielu krajach słabo rozwiniętych jest to tylko 20 procent starszych osób. Mniej niż 60 procent krajów posiada środki na zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej. Niestety na świecie wciąż rosną nierówności, również w omawianym zakresie. Wprawdzie powszechne ubezpieczenie zdrowotne zostało wprowadzone w wielu wysoko i średnio rozwiniętych krajach, ale wciąż wiele społeczeństwo ma dostęp jedynie do części usług świadczonych przez opiekę zdrowotną.
Zdaniem ekspertów (i przeciętnych zjadaczy chleba również) opieka społeczna jest korzystna dla społeczeństw i gospodarki. To konkretne prawo człowieka powinno być mocno popierane przez kraje, pracodawców i pracowników na całym świecie (zwłaszcza przez organizacje związkowe i związki pracodawców).
MOP jest gotowa pomagać krajom w rozwiązywaniu trudności, które hamują powstanie sprawnie funkcjonującej opieki społecznej dla każdego (gwarantowanej przez prawo). Celem działań powinien być wzrost ochrony możliwie największej liczby osób i tak szybko, jak to jest możliwe. Jak zapisano w raporcie, główne problemy związane są z brakiem funduszy, co przekłada się na niedobór pracowników służby zdrowia oraz wysokie opłaty za usługi zdrowotne poza publicznym systemem opieki zdrowotnej. Zwiększa to ryzyko popadnięcia w kłopoty finansowe osób, których nie stać na prywatną opiekę zdrowotną – takie zjawisko widoczne jest na całym świecie. Ważnym problemem wpływającym na niedostatki zabezpieczenia socjalnego i zdrowotnego jest również brak minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Źródło: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_675946/lang--en/index.htm

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33257220