ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-04-05 11:48

Zielona przyszłość opakowań


Chociaż tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego są ważnym składnikiem zrównoważonej gospodarki, nadal stanowią jedynie niewielką część rynku opakowań. Na szczęście z biegiem czasu ich popularność rośnie. Oczekuje się, że biotworzywa znacząco przyczynią się do zmniejszenia naszej zależności od produktów na bazie ropy naftowej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Udział bioplastików w całym rynku tworzyw sztucznych jest bardzo mały. Obecnie łączna produkcja polimerów na bazie biologicznej to 2% wielkości produkcji polimerów petrochemicznych.
Według sondażu przeprowadzonego przez nova-Institute produkcja polimerów pochodzenia biologicznego stała się w ostatnich latach znacznie bardziej profesjonalna i zróżnicowana. Ważnymi obszarami zastosowań plastikowych opakowań z tworzyw sztucznych są torby na zakupy, torby na owoce i warzywa, butelki na napoje, butelki na detergenty i środki czyszczące, pojemniki na kosmetyki i opakowania usługowe. Obecnie istnieje alternatywa biologiczna dla praktycznie każdego zastosowania.
W ostatnich latach ośrodki naukowe i przemysł podjęły intensywniejsze prace nad opracowaniem i produkcją na dużą skalę przemysłową tzw. zamienników drop-in, które są chemicznie nie do odróżnienia od ich odpowiedników opartych na paliwach kopalnych. Jest to spowodowane tym, że konwencjonalne tworzywa sztuczne nadal mają pewne zalety w stosunku do „rodzeństwa” pochodzenia biologicznego: od dziesięcioleci są one włączane do łańcucha procesowego przetwarzania kopalin i dlatego stanowią część wysoce wydajnego procesu produkcji i wykańczania. By móc ugruntować swoją pozycję, tworzywa sztuczne na bazie biologicznej potrzebują całego łańcucha procesów w biogospodarce, która musi opierać się zarówno na zasobach odnawialnych, jak i biologicznych rozwiązaniach procesowych. Według niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań, naczelną zasadą biogospodarki jest ustanowienie gospodarki o obiegu zamkniętym, która ułatwi recykling i ponowne wykorzystanie surowców i przepływu materiałów z myślą o zrównoważonym rozwoju.
Podczas Forum Wiedzy FNR, które odbyło się na targach FachPack 2018 dr Harald Käb z narocon Innovation Consulting przywołał tych producentów żywności (Pepsi, Danone i Nestlé), którzy pracują razem nad butelkami z surowców na bazie bio. W sklepach jest już wiele opakowań wykonanych z biotworzyw i recyklingu (np. butelek po napojach, folii PE na bazie biologicznej, HDPE na bazie bio lub celulozy, kubeczków jogurtowych z PLA na bazie biologicznej). W dziedzinie logistyki opakowań podejmowane są również starania o wykorzystanie plastikowych pojemników wykonanych z materiałów pochodzenia biologicznego. Na przykład firma WALTHER Faltsysteme oferuje biologiczne, nadające się do recyklingu pudełko z znacznikiem RFID do automatycznej logistyki i dostaw. Według producenta pudełka można wykorzystać 100 razy i poddać recyklingowi.
Niemniej jednak nawet biotworzywa są „tylko” tworzywami, podkreślił podczas wspomnianego Forum Wiedzy FNR Nuse Lack-Ersöz z Instytutu Bioplastiki i Biokompozytów Uniwersytetu w Hanowerze (IfBB). Natomiast dr Frank Welle z Instytutu Inżynierii Procesowej i Opakowań Fraunhofer (IVV) w Freising powiedział, że biopochodne polimery, podobnie jak polimery petrochemiczne, wymagają dodatków, aby zapewnić ich funkcjonalność i „urabialność”. Z reguły są to te same dodatki, które stosuje się w przypadku polimerów na bazie petrochemicznej. Na rynku nie ma specjalnych dodatków wyłącznie do polimerów na bazie biologicznej. Również nadal nie ma norm dotyczących oceny trwałości bioplastików. Biotworzywa są równie obiecujące i trwałe jak konwencjonalne tworzywa sztuczne. Chociaż oba typy mają swoje zalety i wady, prawdziwym problemem jest niewłaściwe postępowanie z odpadami z tworzyw sztucznych.
Dr Harald Käb, przewodniczący European Bioplastics, przewiduje wielkie możliwości zastąpienia tworzyw sztucznych na bazie petrochemicznej materiałami z surowców odnawialnych, takich jak produkty rolne, resztkowe i odpadowe, w tym drewno, cukier trzcinowy, glony lub skorupy skorupiaków. Jest to szczególnie istotne, ponieważ po wejściu w życie 1 stycznia br. nowej niemieckiej ustawy o opakowaniach opakowania nienadające się do recyklingu lub trudne do ponownego przetworzenia stały się bardziej kosztowne. Dr Käb mówił o „nowej gospodarce tworzywami sztucznymi”, tj. przejściu od paliw kopalnych do zasobów odnawialnych i surowców wtórnych, jak to się już dzieje w przemyśle energetycznym i transportowym. W tym kontekście rosnące znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi impuls do rozwoju opakowań nadających się do recyklingu.

Źródło: https://www.fachpack.de/en/news/industry-news/green-future-of-packaging%20-e4cmtochtt_pireport

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33257181