ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2019-04-19 11:12

Kapitał ludzki kluczowy dla organizacji przechodzących na ISO 45001


Według ekspertki ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i szefowej organizacji RoSPA Scotland Karen McDonnell organizacje powinny robić więcej niż dotychczas, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Podczas webinarium firmy Ideagen K. McDonnell opowiedziała się za zmianą sposobu, w jaki globalne firmy zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zdrowiem psychicznym. Uważa, że firmy powinny brać pod uwagę zarówno ergonomię osobistą, jak i zawodową, zapewniając zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników.
Karen McDonnell podczas wspomnianego webinarium omawiała wyzwania związane z przejściem z OHSAS 18001 na ISO 45001 – nowy globalny standard bezpieczeństwa i higieny pracy. Mówiła, że jesteśmy świadkami zmiany kultury organizacyjnej w odniesieniu do bezpieczeństwa, szczególnie po przejściu na nowy standard zarządzania bhp. W latach 90. William Deming – twórca koncepcji: planuj, rób, sprawdzaj, reaguj – był często cytowany jako autor stwierdzenia, że zmiana nie jest czymś obowiązkowym, jednak bez jej wprowadzenia można nie przetrwać. To bardzo wiąże się ze sposobem myślenia prelegentki o bezpieczeństwie w miejscu pracy i poza nim.
Dalej mówiła o zrozumieniu ergonomii środowiska zawodowego i osobistego pracowników, co ma obecnie kluczowe znaczenie. To właśnie organizacje muszą wziąć pod uwagę przy przechodzeniu na ISO 45001. Firmy muszą zmienić swoje myślenie, jeśli chcą uzyskać akredytację – nie tylko w zakresie normy 45001, ale dowolnego standardu. Żeby przetrwać, muszą duży nacisk położyć na uczestnictwo pracowników – każdy musi zrozumieć, jaka jest jego rola. Naprawdę ważne jest, aby z uwagą spojrzeć na pracowników. Za każdą ze statystyk kryje się prawdziwy żywy człowiek. ISO 45001 tworzy środowiska, w których ludzie mogą się rozwijać i w których ich potrzeby są rozpoznawane. Norma pomoże również udokumentować, w jaki sposób organizacja zapewnia niezbędne wsparcie dla ludzi, aby pozostali bezpieczni, szczęśliwi i zdrowi zarówno w miejscu pracy, jak i w domu. K. McDonnell rzuciła wyzwanie organizacjom przechodzącym na nowy standard, aby spojrzały na siebie jako całość, a nie tylko na wydziałowe lub indywidualne silosy. Dodała, że należy wszystkich włączać w proces zarządzania. W końcu jeśli mówisz o czymś, to osoba, która słucha jedynie dowie się pewnych rzeczy, natomiast jeśli zaangażujesz tę osobę, zrozumie i wyciągnie z tego doświadczenia wnioski. To jest coś, co leży u podstaw ruchu w kierunku ISO 45001. Bezpieczna i zdrowa praca jest podstawą sukcesu organizacji i to właśnie powinno zapewnić wdrożenie normy ISO 45001.
Karen McDonnell można posłuchać na https://www.ideagen.com/iso-45001-understand-the-standard/watch-now

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33260469