ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

    następne  

2023-04-17 15:24

(Nie)bezpieczne maszyny – bezpieczne użytkowanie maszyn 🏭


28 kwietnia br. w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach (al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, aula 117 w budynku B) odbędzie się bezpłatna konferencja „(Nie)bezpieczne maszyny – bezpieczne użytkowanie maszyn” organizowana przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Politechnikę Świętokrzyską.
👇🏭👇
W programie:
– Zasadnicze i minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy dla maszyn – Piotr Grabiński, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach;
– Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania systemów sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych – prof. Ryszard Dindorf, Politechnika Świętokrzyska;
– Systemowe podejście do bezpieczeństwa maszyn w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy – Piotr Kowalski, Ecoms;
– Praktyczne aspekty stosowania Polskich Norm w bezpieczeństwie maszyn na podstawie doświadczeń audytora i biegłego sądowego – Radosław Gonet, Ecoms;
– Praktyczne problemy ze stałymi środkami dostępu do maszyn – Krzysztof Poniatowski, Pilz;
– Zagrożenia związane z eksploatacją maszyn, których aktywizacja doprowadziła do zaistnienia wypadku przy pracy – studium przypadku – Tomasz Barański, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach.
👇🏭👇
Rejestracja: https://polskakochabezpieczenstwo.pl/wez-udzial2/
👇🏭👇
Jednym ze źródeł czynników niebezpiecznych występujących w środowisku pracy, których aktywizacja doprowadza do wypadku przy pracy są maszyny i inne urządzenia techniczne. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że przyczyny techniczne stanowiły 16,5% ogółu przyczyn wszystkich wypadków przy pracy zbadanych przez PIP w roku 2021 r. Wśród nich wymienić należy wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego (nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne czynnika materialnego), które stanowiły 84% ogółu przyczyn technicznych. W tej grupie przyczyn dominował brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające (33,5% ogółu przyczyn technicznych). Bezpieczną maszynę na początku trzeba odpowiednio zaprojektować, aby mogła być później bezpiecznie eksploatowana. Człowiek tworząc maszyny i inne urządzenia techniczne, stanowiące wyposażenie stanowisk pracy, jest jednocześnie odbiorcą ich pozytywnych i negatywnych oddziaływań. Wynikiem pozytywnego oddziaływania jest rozwój, a negatywnego wypadki i choroby oraz straty materialne. Z takim przesłaniem konferencja włącza się w ogólnopolskie obchody 28 kwietnia – Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
👇🏭👇
Miesięcznik ATEST - Ochrona Pracy objął konferencję patronatem medialnym. W każdym numerze naszego miesięcznika można znaleźć informacje poświęcone bezpieczeństwu maszyn i urządzeń technicznych – więcej: https://www.atest.com.pl/

    następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341579