ATEST Ochrona Pracy

19 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

    następne  

2023-04-18 13:43

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych – konferencja w Rzeszowie


Zakład Ubezpieczeń Społecznych już po raz piąty organizuje w Rzeszowie Ogólnopolską konferencję w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Współorganizatorami wydarzenia są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz miejscowy oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Konferencja odbędzie się 21 kwietnia; początek o godz. 9:00 w WSSE – ul. Wierzbowa 16 w Rzeszowie. Uczestnictwo bezpłatne.

W programie:
● Substancje rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy – kryteria i metody oceny narażenia – dr Małgorzata Pośniak – CIOP-PIB w Warszawie;
● Nowotwory złośliwe pochodzenia zawodowego – aspekty orzecznicze i profilaktyka – Ewa Wiśniewska – Oddział Higieny Pracy – WSSE w Rzeszowie;
● Aspekty ochrony pracowników przed chorobami nowotworowymi pochodzenia zawodowego – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – oddział w Rzeszowie;
● Badania czynników kancerogennych w miejscu pracy – metodyka i zakres badań – Ewa Dydek – kierownik Laboratorium Higieny Pracy WSSE w Rzeszowie;
● Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – wybrane zagadnienia – ZUS – oddział w Rzeszowie;
● Prewencja wypadkowa i rentowa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – ZUS – oddział w Rzeszowie;
● Produkty kosmetyczne z filtrami SPF – podstawą profilaktyki czerniaka skóry – Tomasz Kamiński – kierownik Sekcji Chemikaliów – WSSE w Rzeszowie;
● Profilaktyka to nie tylko badania, czyli słów kilka o tym jak nie chcemy być zdrowi – Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie;
● Proces potwierdzania kwalifikacji operatorów urządzeń transportu bliskiego jako działania zmniejszające ryzyko wystąpienia zdarzeń wypadkowych – Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie;
● Rola badań profilaktycznych w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie.

Zgłoszenia uczestnictwa: tel. 17 858 61 85, e-mail: ZUS_Rzeszow_wsparcie@zus.pl

    następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58376359