ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-04-21 8:53

Konferencja „Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki”


29 września br. Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie organizuje jubileuszową konferencję naukowo-techniczną: „Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki” z okazji 25-lecia prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Konferencja realizowana jest w partnerstwie z Miastem Kraków, pod Patronatem Honorowym: Rektora AGH, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy. Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęli: Główni Inspektorzy: Pracy i Sanitarny, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Prezesi: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Wyższego Urzędu Górniczego, oraz Dyrektorzy Instytutu Medycyny Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB i Urzędu Dozoru Technicznego.

Konferencja skierowana jest do absolwentów studiów podyplomowych bhp, pracowników naukowych, przedstawicieli organów nadzoru oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do osób zainteresowanych tą tematyką niezwiązanych zawodowo z branżą bhp. Konferencja będzie płaszczyzną wymiany osiągnięć naukowych, doświadczeń i kierunków rozwoju w interdyscyplinarnym środowisku ekspertów.

– W programie konferencji przewidziano kilka sesji, a uczestnicy będą mogli wysłuchać referatów dotyczących niezwykle szerokiej tematyki, m.in. kształcenia i szkolenia w zakresie bhp, aspektów formalno-prawnych bezpieczeństwa pracy, zagrożeń w środowisku pracy, ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem, zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego pracowników, kultury bezpieczeństwa pracy, a także środków ochronnych – mówi dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH, kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Aktualności i szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.spdbhp.agh.edu.pl

Miesięcznik ATEST objął konferencję patronatem medialnym.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342221