ATEST Ochrona Pracy

19 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-04-27 12:28

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


28 kwietnia obchodzimy obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Tegoroczne hasło przyświecające idei Światowego Dnia Bezpieczeństwa to: Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika. Umocowaniem tego prawa była decyzja Międzynarodowej Konferencji Pracy (w czerwcu 2022 r.) o włączeniu do zbioru konwencji fundamentalnych MOP dwóch dokumentów poruszających zagadnienia bhp: Konwencji nr 155 - dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz Konwencji nr 187 - dotyczącej ram promocji zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W rezultacie Deklaracja MOP, określająca zasady i prawa zawarte w Konstytucji MOP oraz Deklaracji Filadelfijskiej, zawiera pięć kategorii podstawowych zasad i praw w pracy: wolność zrzeszania się i skuteczne uznanie prawa do rokowań zbiorowych, eliminacja wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej, skuteczne zniesienie pracy dzieci, eliminacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.

Natomiast hasłem Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych ogłoszonym przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) jest: Organizowanie się na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Związki tym samym podkreślają, że pracownicy są w stanie najlepiej dostrzec zagrożenia w swoim miejscu pracy, a najlepszą taktyką, jaką można obrać w stosunku do niechętnego wprowadzeniu bhp pracodawcy, jest organizowanie się i wspólne działanie. ITUC zaznacza, że takie możliwości dają właśnie pracownikom związki zawodowe.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zorganizuje 28 kwietnia br. wideokonferencję pt. „Jak pracować bezpiecznie - niezbędnik młodego pracownika”., dedykowaną głównie osobom młodym, które planują rozpoczęcie pracy lub już pracują. Jej tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo pracy tych osób oraz funkcjonowanie systemu ochrony pracy na poziomie ogólnokrajowym i zakładowym.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58373933