ATEST Ochrona Pracy

19 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-05-17 11:55

Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie ⚒


W dniach 30 i 31 marca 2023 r. w Zawierciu odbyła się XXIII konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. Współorganizatorem wydarzenia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. W konferencji wzięli udział m.in.: Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy. P. Kalbron i K. Łażewska-Hrycko otrzymali Odznakę Honorową Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie nadaną przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

– Nasza współpraca z Wyższym Urzędem Górniczym oraz z instytucjami sektora wydobywczego stale się rozwija. Prowadzimy szereg przedsięwzięć skoncentrowanych na poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy w branży górniczej. Wiedza ekspertów i naukowców z instytutów badawczych wsparta działaniami prewencyjnymi i nadzorowaniem przestrzegania przepisów prawa pracy pozwalają nam systematycznie eliminować zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników górnictwa. To jest nasz wspólny cel. Dziękuję za uhonorowanie mnie odznaką za zasługi dla bezpieczeństwa. Ten zaszczyt i wyróżnienie to nagroda za pracę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach – powiedział P. Kalbron.

Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” była kontynuacją działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Jej główne założenia to wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy wewnątrzsektorowej. Jednym z prelegentów pierwszego dnia sympozjum był nadinspektor pracy z OIP w Katowicach, który przedstawił zebranym dane związane z zatrudnianiem cudzoziemców w województwie śląskim na podstawie kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy. Wystąpienia ekspertów odnosiły się do problemów górnictwa dotyczących m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, górniczych zagrożeń naturalnych i technicznych, bezpieczeństwa powszechnego, nowoczesnych rozwiązań dotyczących maszyn i urządzeń górniczych, a także kwalifikacji i kształcenia kadr w przemyśle wydobywczym.

Swoje stoisko na konferencji przygotował Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Jej uczestnicy mogli uzyskać porady z zakresu prawa pracy, egzekwowania praw pracowniczych, zasad bhp, a także uzyskać informacje na temat szkoleń, konsultacji czy programów prewencyjno-promocyjnych. Rozdawano również materiały edukacyjne PIP.

Organizatorami konferencji byli: Wyższy Urząd Górniczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58376420