ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-06-27 9:22

Zgłoś pracę na Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy


Do 10 lipca można składać prace na Ogólnopolski Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Organizatorem 49. edycji konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Celem konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki: ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze; możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.
Przez wiele lat organizowania konkursu nagrodzono rozwiązania, które – zastosowane w praktyce – przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak i związane z tym korzyści ekonomiczne.

W konkursie mogą brać udział pracownicy reprezentujący zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze oraz innych pracodawców, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.
W konkursie są przyznawane nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac oraz wyróżnienia dla przedsiębiorstw

Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:
- kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
- kategoria B – prace naukowo-badawcze
- kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

Wnioski konkursowe należy zgłaszać elektronicznie poprzez aplikację dostępną na stronie https://konkursbhp-formularz.pl/ do 10 lipca 2023 r.

Więcej informacji w sekretariacie konkursu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, tel. 22 623 36 83, e-mail: konkursbhp@ciop.pl
Regulamin konkursu oraz formularze do pobrania ze strony http://www.ciop.pl/konkurs-bhp

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341793