ATEST Ochrona Pracy

19 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-08-10 16:05

Forum służby bhp w Warszawie 🤓


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP dostrzegając potrzebę dyskusji nad identyfikacją i upowszechnianiem dobrych praktyk w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zmieniającym się świecie pracy organizuje piątą edycję Ogólnopolskiego Forum Służby BHP – pod hasłem „Wizja ZERO”. Forum odbędzie się 14–15 września 2023 r. w Warszawie.
🤓
W sesji inauguracyjnej prelegenci z CIOP-PIB, PIP, IMP i UDT postarają się odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania czekają pracodawców przy wdrażaniu strategii UE dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym „wizji zero”. Następnie odbędą się panele dyskusyjne: efektywna profilaktyka wypadkowa, ograniczenie chorób zawodowych przy użyciu nowoczesnych technologii oraz zdrowie i dobrostan pracowników.
🤓
Tematem pierwszego dnia forum będzie też doskonalenie służby bhp, w tym działania na rzecz zwiększania kompetencji służby bhp, certyfikacja kompetencji służby bhp i wykładowców tej tematyki, a także o doświadczenia i potrzeby pracodawców w zakresie cyfryzacji zadań dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
🤓
15 września, w drugim dniu forum zaplanowane są warsztaty doskonalące kompetencje pracowników służby bhp, takie jak: „Choroba zawodowa”, „Zagrożenia na placu budowy”, „Zagrożenia w zakładzie przemysłowym” oraz „Zagrożenia psychospołeczne – przeciwdziałania cyberprzemocy w pracy”.
🤓
Wybrane tematy forum:
● Promowanie zdrowia w miejscu pracy
● Inteligentne środki ochrony indywidualnej – system monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zużycia sprzętu ochrony układu oddechowego
● Zwiększanie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy
● Nowotwory i choroby układu krążenia pochodzenia zawodowego
● Wczesna diagnostyka wykrywająca choroby związane z pracą
● Nowoczesne rozwiązania w profilaktyce wypadkowej
● Wpływ warunków akustycznych w środowisku pracy umysłowej na percepcję wzrokową i obciążenie psychiczne
● Czynniki psychospołeczne w profilaktyce wypadkowej
● Kompleksowe podejście do prewencji wypadkowej – wsparcie dla pracodawców (finansowe i pozafinansowe) w poprawie bezpieczeństwa pracy
● Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) – zagrożenie promieniowaniem optycznym oraz uciążliwości związane ze stosowaniem tych urządzeń
🤓
Współorganizatorem V Forum jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy a partnerami są: Państwowa Inspekcja Pracy, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Urząd Dozoru Technicznego, Pracodawcy RP oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
🤓
Miesięcznik ATEST - Ochrona Pracy objął patronatem medialnym V Forum Służby BHP.
🤓
Więcej informacji i rejestracja na stronie: https://forum.ospsbhp.pl
🤓

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58376908