ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-08-21 11:15

Tolerowanie odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy jako przyczyna wypadku – kwestia formalna czy istotna przesłanka w sprawach o roszczenia finansowe?


Gdyby wziąć pod uwagę tylko ogólnie dostępne dane o wypadkach przy pracy zbierane przez Główny Urząd Statystyczny, to można by zaryzykować twierdzenie, że problem jest marginalny, bo wymieniona w tytule przyczyna jest relatywnie rzadko wskazywana w kartach statystycznych, dostarczanych do GUS przez pracodawców po zakończeniu wewnątrzzakładowego postępowania powypadkowego.
Jednak, jak to już było wielokrotnie wzmiankowane na łamach ATESTU, bez możliwości odniesienia się do materiału źródłowego, który w tym przypadku stanowi cała dokumentacja powypadkowa, nie można przesądzać o przyczynach takiego stanu rzeczy. Co więcej, nawet sama dokumentacja może nie zawierać wszystkich istotnych informacji niezbędnych do jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii. Dlaczego? Choćby dlatego, że nawet w intuicyjnym rozumieniu tolerowanie stanu, który nie powinien być akceptowany, jest poważniejszym naruszeniem wymogów bezpieczeństwa pracy, niż na przykład brak wiedzy co do istnienia takich nieprawidłowości, choć i w takiej sytuacji można zadać pytanie o efektywność nadzoru zapewnionego przez pracodawcę. Wydaje się oczywiste, że z czysto ludzkiego punktu widzenia osobie nadzorującej, składającej wyjaśnienia w sprawie wypadku dużo łatwiej może przejść przez usta stwierdzenie: „nie wiedziałem o tym”, niż: „wiedziałem i nic nie zrobiłem” – pisze Bogdan Solawa.

Więcej w ATEŚCIE 6/2023 i w Portalu Informacji Technicznej: https://tiny.pl/cw956

Nie prenumerujesz ATESTU? Możesz zacząć w każdej chwili:
https://www.atest.com.pl/strony,pre

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60419256