ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-09-01 14:11

Udział pracowników w programie zdrowotnym lub programie profilaktyki zdrowotnej 👩‍⚕️


👩‍⚕️ Zgodnie z dodanym do art. 229 k.p. § 61 w przypadku gdy pracownik skierowany na wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie spełnia warunki objęcia programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, lekarz przeprowadzający te badania kieruje pracownika, za jego zgodą, do udziału w jednym z tych programów. Prawo do kierowania pracowników do udziałów w wymienionych programach posiada tylko lekarz jednostki medycyny pracy uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
👨‍⚕️
Więcej w artykule Małgorzaty Paszkowskiej opublikowanym w ATEŚCIE 7–8/2023 i w Portalu Informacji Technicznej: https://tiny.pl/ccwgf
👩‍⚕️
Wszystkie artykuły w wersji cyfrowej: https://www.atest.com.pl/strony,pre
👨‍⚕️

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59397565