ATEST Ochrona Pracy

19 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-10-11 8:34

Pora na nowelizację ogólnych przepisów bhp❗️


👉Nasza dziedzina powinna nadążać za światem pracy i wpływać na jego kształt poprzez zapewnienie ludziom ochrony zatrudnienia i bhp. Do tego potrzebne są mądre, odpowiednio nowelizowane przepisy i normy. Korzystając więc z tego, że na konferencji ATESTU spotka się duże grono ekspertów i praktyków z przemysłu, chcielibyśmy rozpocząć dyskusję na temat zmian w naszym flagowym rozporządzeniu – w ogólnych przepisach bhp.
Uczestnicy konferencji będą mogli zgłaszać swoje wątpliwości i pomysły. Powołamy zespół ekspertów afiliowany przy naszej redakcji, a po konferencji do zgłaszania propozycji zmian zaprosimy całą służbę bhp.
🤓
Tezy do przemyślenia i dyskusji:
🔸 Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp, jako jedno z nielicznych, ma na wstępie katalog definicji legalnych – warto to wykorzystać i zdefiniować lub uszczegółowić różne pojęcia. Na przykład brakuje takich definicji jak: narażenie, prace brudzące, prace szczególnie brudzące, prace intensywnie brudzące, stały nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi itd.
🔸 Przepis zawiera liczne odwołania do Polskich Norm bez ich konkretnego wskazania. To też powinno się uporządkować: normy są płatne a przepisy co do zasady powinny być powszechnie dostępne; niektóre normy są już od lat wycofane.
🔸 Liczne powtórzenia uregulowań, które znajdują się już w innych przepisach dotyczących np. ręcznego przemieszczania ciężarów, ochrony przed hałasem.
🔸 Prace szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza prace na wysokości, wymagają jednoznacznych uregulowań.
🔸 Pomieszczenia higienicznosanitarne. Wiele wątpliwości dotyczy konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc siedzących w szatni, szafek na odzież własną, roboczą i ochronną, możliwości zastosowania umywalek szeregowych do mycia zbiorowego nie tylko na placach budowy, konieczności zapewnienia szatni przepustowych itp.

Katalog planowanych zmian i ulepszeń jest otwarty i czeka na wasze propozycje. W całym przedsięwzięciu chodzi o to, żeby przepisy były jak najbardziej jednoznaczne, co pozwoli na ich wdrażanie bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów, a organom kontrolnym ułatwi ich nadzorowanie i ewentualne wydawanie trafnych i zrozumiałych decyzji administracyjnych.
Na konferencji miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy będzie możliwość zgłaszania propozycji zmian i udziału w dyskusji, co należy poprawić, zmienić, dostosowując ogólne przepisy bhp do wymagań współczesnej gospodarki tak, aby ułatwić ochronę zdrowia i życia zatrudnionych.
👷👷‍♂️
Przyjedź do Krakowa i zacznij z nami pracę nad projektem zmian do rozporządzenia! Więcej informacji i rejestracja na konferencję: https://www.atest.com.pl/konferencja
👷👷‍♂️
Przy okazji prosimy osoby, które zarejestrowały się na konferencję i nie wybrały warsztatów i wycieczki technicznej, żeby napisały do nas na adres: konferencja@atest.com.pl. Informacje o dostępnych warsztatach i wycieczkach znajdują się na stronie konferencji.
👍

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58373738