ATEST Ochrona Pracy

19 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-10-21 11:47

■ Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem pracy ■ Nowe obowiązki dla użytkowników diizocyjanianów


Wykład poświęcony dwóm tytułowym zagadnieniom znalazł się w programie 14. ogólnopolskiej konferencji miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy, która odbędzie się w Krakowie w dniach 15–17 listopada br.
☝️
Od wielu lat toczą się dyskusje na temat sprawowania nadzoru nad wykonywaniem pracy, w tym w przede wszystkim podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych oraz charakteryzujących się występowaniem istotnych zagrożeń wypadkowych. Jednocześnie forma oraz sposób organizowania i sprawowania nadzoru przez pracodawców stanowi ważny element podczas kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy. Podczas wykładu i dyskusji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak można wspomóc pracodawców i służbę bhp w realizacji obowiązku zapewnienia skutecznego nadzoru.
⚗️
W rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/1149 z 3 sierpnia 2020 r. zmieniającym załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) wprowadzono obowiązek – od 24 sierpnia 2023 r. – odbycia odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym diizocyjanianów.
Diizocyjaniany są powszechnie wykorzystywane jako podstawowe składniki chemiczne w wielu różnych sektorach i zastosowaniach, w szczególności w piankach, materiałach uszczelniających i powłokach. Ostatnie badania wykazały, że ich działanie uczulające na układ oddechowy prowadzi do astmy zawodowej u pracowników. Przy czym wiele przypadków stwierdzonych chorób zawodowych związanych z pracą z diizocyjanianami wynikało z niewłaściwego ich stosowania. W związku z tym działający w Europejskiej Agencji Chemikaliów Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) wydał opinię, że niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń, aby każdy pracownik zajmujący się diizocyjanianami posiadał wystarczającą wiedzę na temat zagrożeń związanych z tymi substancjami , jak również wystarczającą wiedzę na temat dobrych praktyk i odpowiednich środków zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem prawidłowego stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej. W tym obszarze pojawiają się jednak istotne problemy dotyczące formy szkolenia, wymaganych kompetencji wykładowcy oraz przede wszystkim, czy szkolenia te powinna przeprowadzać służba bhp?
👨‍🏫
Wykład wygłosi Grzegorz Łyjak – doktor nauk chemicznych, absolwent Wydziału Mat-Fiz-Chem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor licznych publikacji i wystąpień o tej tematyce. Kierownik jednostki certyfikującej i audytor wiodący w zakresie PN-EN ISO 45001 Systemy zarządzania bhp, PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością, PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskiem, PN-EN ISO 22301 Systemy zarządzania ciągłością działania.
🤓
Więcej o konferencji i rejestracja: https://www.atest.com.pl/konferencja
🍀

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58376739