ATEST Ochrona Pracy

19 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-10-25 17:01

Substancje reprotoksyczne w środowisku pracy – nowe wyzwania

Agnieszka Klimecka
Agnieszka Klimecka

Wykład pod tym tytułem znalazł się w programie 14. ogólnopolskiej konferencji ATESTU, która odbędzie się w Krakowie w dniach 15–17 listopada br.

Substancje reprotoksyczne, czyli działające szkodliwie na rozrodczość, to substancje mające niekorzystny wpływ na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet oraz powodujące toksyczność rozwojową potomstwa w następstwie narażenia. Substancje te wzbudzają szczególnie duże obawy i mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia pracowników. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z 9 marca 2022 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE (Dz.U. L 88 z 16.3.2022) wprowadza do dyrektywy mającej na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającym z narażenia zawodowego na działanie kancerogenów i mutagenów także substancje reprotoksyczne.
Państwa członkowskie powinny implementować tę dyrektywę do prawa krajowego do 5 kwietnia 2024 roku. Stąd potrzeba przygotowania się na mające nastąpić zmiany prawne. Dlatego warto wcześniej zapoznać się z klasyfikacją substancji reprotoksycznych, aby móc rozpoznać, czy zakład pracy obejmą nowe obowiązki.

Wykład wygłosi Agnieszka Klimecka – absolwentka Politechniki Łódzkiej, kierunku technologia chemiczna. Od 2018 r. pracuje w Zakładzie Bezpieczeństwa Chemicznego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, zajmując się szeroko pojętą tematyką narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy i przepisów prawnych z tym związanych. Od 2021 r. członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych.

Więcej o konferencji i rejestracja: https://www.atest.com.pl/konferencja

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58376442