ATEST Ochrona Pracy

19 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-10-26 14:07

Pogotowie ergonomiczne 🚑


🚨 Na konferencji miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy będzie działało „Pogotowie ergonomiczne”, w ramach którego porad udzieli i poratuje w trudnych (ergonomicznie) sytuacjach dr inż. Zbigniew Jóźwiak, znany (m.in. z łamów ATESTU) ergonomista i popularyzator nauki. Dr Jóźwiak będzie dyżurował na stoisku Instytutu Medycyny Pracy, który w tym roku jest jednym z partnerów naszej konferencji.
🚨
Ergonomicznym wsparciem służy dr inż. Zbigniew Jóźwiak – absolwent kierunku Fizyka Techniczna PŁ, obecnie pracownik Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Pracuje w Zakładzie Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia prowadząc m.in. badania w zakresie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ergonomii stanowisk pracy w biurach, transporcie ręcznym. Od 1996 r. dr inż. Jóźwiak prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Organizacji i Zarządzenia Politechniki Łódzkiej. W swojej pracy wykorzystuje zaawansowane metody instrumentalne: EMG powierzchniowe, goniometrię, dynamometrię oraz skomputeryzowane metody oceny obciążenia układu ruchu. Popularyzuje wiedzę na temat prawidłowego, w sensie fizjologicznym i ergonomicznym, wykonywania pracy. Efektem tej działalności popularyzatorskiej jest szereg artykułów opublikowanych w czasopismach o tematyce behapowskiej i związanej ze zdrowiem w pracy. Laureat nagrody miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy: ZŁOTE SZELKI 2010 w kategorii najlepszy wykładowca ergonomii.
📣
Więcej informacji i rejestracja na konferencję: https://www.atest.com.pl/konferencja
😎

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58376212