ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-11-10 19:52

👉Kampania społeczna „Chroń siebie i innych – noś półmaskę”


😷 Na przestrzeni ostatnich lat temat zanieczyszczenia powietrza zyskuje na popularności. Największym zagrożeniem dla zdrowia człowieka są cząstki pyłu zawieszonego o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 4 µm [1]. Mogą one przedostawać się do obszaru wymiany gazowej płuc, a następnie do krwioobiegu i prowadzić do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego czy nowotworów płuc. Większe cząstki pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła, alergie oraz astmę. Według raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2021 roku w Polsce na skutek długookresowego narażenia na pył zawieszony PM 2,5 zmarło 44 tys. osób [2]. Ze względu na małe rozmiary cząstek, zagrożenia dla układu oddechowego są często niewidzialne gołym okiem. Z tego powodu mogą być bagatelizowane przez osoby potencjalnie narażone. Należy pamiętać, że smog, chociaż najpopularniejszy, nie jest jedynym zagrożeniem dla naszych dróg oddechowych w życiu codziennym. Do czynności powodujących powstawanie cząstek zaliczamy, np. cięcie, szlifowanie, ścieranie i frezowanie różnego rodzaju materiałów. Na ochronę układu oddechowego powinny zwrócić szczególną uwagę osoby wykonujące prace zawodowe w środowisku zanieczyszczonym szkodliwymi aerozolami. Do grupy narażonej na ich działanie należą m.in. osoby wykonujące prace związane z obróbką drewna, metali, kamieni naturalnych ale także osoby pracujące w branży tekstylnej, chemicznej, spożywczej, motoryzacyjnej czy w budownictwie. W Polsce, zgodnie Kodeksem Pracy pracodawca jest zobowiązany do określenia narażenia zawodowego pracownika na stanowisku pracy, a w przypadku podwyższonego ryzyka do dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej, w tym półmasek filtrujących, chroniących przed szkodliwymi aerozolami.
😷
Celem kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa o ochronie układu oddechowego poprzez popularyzację wiedzy o rodzajach półmasek filtrujących, ich właściwym użytkowaniu i doborze do zagrożeń występujących w powietrzu.
😷
Więcej informacji: http://www.ciop.pl/nos-polmaske
😷
Kontakt w sprawie kampanii „Chroń siebie i innych – noś półmaskę”
Oliwia Owczarek
Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego, Zakład Ochron Osobistych,
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
e-mail: olowc@ciop.lodz.pl, tel. 42 648-02-42
😷
[1] EN 481:1993. Atmosfera miejsca pracy. Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu
[2] Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Jakość powietrza w Polsce w roku 2021 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Warszawa 2022 [online] Dostęp 23 października 2023: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1004243
[3] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1510)
👆

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59399537