ATEST Ochrona Pracy

19 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2024-02-19 10:09

ZOLL jednym z pierwszych producentów AED certyfikowanych zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych


ZOLL Medical jednym z pierwszych producentów AED certyfikowanych zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych

CHELMSFORD, Mass.--(BUSINESS WIRE)-- ZOLL®, spółka z Grupy Asahi Kasei produkująca wyroby medyczne i powiązane oprogramowanie, ogłosiła, że defibrylator ZOLL AED 3® został zatwierdzony zgodnie z unijnym rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zwanym w skrócie „EU MDR”.
EU MDR to wprowadzone przez Unię Europejską rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w 2017 r. Celem EU MDR jest zagwarantowanie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych wytwarzanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dostarczanych na ich terytorium.

Firma ZOLL uzyskała właśnie oznakowanie CE swojego defibrylatora ZOLL AED 3 zgodnie z przepisami EU MDR.

– ZOLL ogromnie cieszy się z certyfikacji defibrylatora ZOLL AED 3 zgodnie z rozporządzeniem MDR – powiedział Elijah White, prezes oddziału ZOLL ds. Resuscytacji. – Są to najbardziej rygorystyczne europejskie przepisy dotyczące wyrobów medycznych, dlatego certyfikacja stanowi wyraz wieloletniego zobowiązania ZOLL na rzecz jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produkowanych wyrobów.

ZOLL w dalszym ciągu pilnie pracuje nad uzyskaniem zatwierdzenia w ramach EU MDR oraz certyfikacji wszystkich produktów z portfolio ZOLL.

W skrócie o ZOLL
ZOLL, spółka z Grupy Asahi Kasei, opracowuje i sprzedaje wyroby medyczne i rozwiązania z dziedziny oprogramowania przyczyniające się do postępów w zakresie zaawansowanych medycznych świadczeń ratunkowych oraz ratowania życia, zwiększając jednocześnie efektywność czynności klinicznych i operacyjnych. Dzięki produktom do defibrylacji i monitorowania pracy serca, wspomagania krążenia i pozyskiwania informacji zwrotnych dotyczących stosowanych technik resuscytacji, terapii silnie nasyconym tlenem, zarządzania danymi, wentylacji, zarządzania temperaturą na potrzeby leczenia oraz diagnostyki i leczenia bezdechu sennego ZOLL oferuje kompleksowy zestaw technologii wspomagających pracę lekarzy, służb ratunkowych i straży pożarnej, a także ratowników niebędących profesjonalistami, poprawiając rezultaty leczenia pacjentów cierpiących z powodu krytycznych schorzeń krążeniowo-oddechowych. Więcej informacji na stronie www.zoll.com.

W skrócie o Asahi Kasei
Grupa Asahi Kasei przyczynia się do poprawy jakości życia ludzi na całym świecie. Od czasu powstania w 1922 r., kiedy to prowadziła działalność w sektorach amoniaku i włókien celulozowych, Asahi Kasei konsekwentnie rozwija się w drodze aktywnej transformacji oferty biznesowej w celu zaspokajania zmiennych potrzeb ludzi w każdym wieku. Zatrudniająca ponad 48 000 pracowników na całym świecie Grupa wnosi wkład w zrównoważone społeczeństwo, dostarczając rozwiązania mające na celu sprostanie światowym wyzwaniom w trzech sektorach biznesu: materiałów, gospodarstwa domowego oraz opieki zdrowotnej. Działalność w obszarze opieki zdrowotnej obejmuje urządzenia i systemy do doraźnej intensywnej opieki medycznej, dializy i aferezy leczniczej, a także produkcję środków bioterapeutycznych oraz leków i odczynników diagnostycznych. Więcej informacji na stronie www.asahi-kasei.com.
Asahi Kasei jest również zaangażowana w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i wnosi wkład w osiągnięcie społeczeństwa neutralnego pod względem poziomu emisji do 2050 r. Więcej informacji na stronie https://www.asahi-kasei.com/sustainability/.


(Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne. Copyright © 2024 ZOLL Medical Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. ZOLL AED 3 i ZOLL AED Plus stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe ZOLL Medical Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Asahi Kasei stanowi zarejestrowany znak towarowy Asahi Kasei Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odnośnych właścicieli.)

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58376959