ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2024-03-28 13:50

Konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne rozwiązania w BHP” we Wrocławiu


Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowi ważny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstw. Ciągły postęp technologiczny, a także coraz wyższa świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powoduje potrzebę poszukiwania rozwiązań, które mogą mieć wpływ na kształtowanie bezpiecznych warunków pracy.

Konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne rozwiązania w BHP” stanowi odpowiedź na postępujący technologicznie świat i rosnącą świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy. Wydarzenie to ma stanowić platformę wymiany doświadczeń między nauką i biznesem.

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-technicznej "Nowoczesne rozwiązania w BHP", która odbędzie się 28 maja 2024r. na Politechnice Wrocławskiej. Udział w niej jest bezpłatny, jednakże rejestracja na wydarzenie jest obowiązkowa.

Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, a partnerami są: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Wrocław, SEKA S.A. o/Wrocław oraz 4 Help VR sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.konferencjabhp.pwr.edu.pl

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427864