ATEST Ochrona Pracy

25 stycznia 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Gdzie uzyskać tytuł technika bhp?

Od lipca 2013 r. w służbie bhp mogą pracować osoby, które posiadają zawód technika bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp. Technicy bhp mogą pracować na stanowiskach inspektora ds. bhp lub starszego inspektora ds. bhp. W tym drugim przypadku wymagany jest przynajmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp. Poniżej przedstawiamy wykaz szkół policealnych, w których można uzyskać zawód technika bhp (lista będzie systematycznie uzupełniania; wykaz ukazuje się też w papierowym wydaniu miesięcznika ATEST). By zostać przyjętym do szkoły policealnej, należy mieć ukończoną szkołę średnią (technikum lub liceum). Po, z reguły, trzech semestrach nauki słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej. By uzyskać tytuł technika bhp powinno się przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE).

Zobacz także: Wybrane artykuły przydatne w kształceniu służby bhp

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 45299676