ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Bhp na stronach www

Prezentujemy listę odnośników do stron www, które są przydatne w rozwiązywaniu problemów dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy, ale nie tylko.

Strony zagraniczne

Logowww.ilo.org/100
100 lat Międzynarodowej Organizacji Pracy
Jubileuszową stronę MOP opisaliśmy w "Bhp w sieci" w numerze 4/2019.

Logovisualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
Bezpieczna praca w każdym wieku
Stronę internetową z wizualizacją wyników raportu EU-OSHA na temat bezpiecznej i zdrowszej pracy w każdym wieku omówiliśmy w "Bhp w sieci" w numerze 2/2017.

Logowww.enshpo.eu
Europejska sieć profesjonalistów
Stronę europejskiej sieci organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, czyli: European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO) opisaliśmy w "Bhp w sieci" w numerze 6/2015.

Logowww.fema.gov
Federal Emergency Management Agency (FEMA), U.S. Department of Homeland Security

Logowww.ergofoundation.org
Fundacja na rzecz Zawodowej Ergonomii - Foundation for Professional Ergonomics
Działania Fundacji na rzecz Zawodowej Ergonomii omówiliśmy w "Bhp w sieci" w numerze 4/2018.

Logowww.kan.de
Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN)

Logowww.nepsi.eu
Krzemionka - podręcznik dobrych praktyk
Na stronie organizacji The European Network on Silica można znaleźć podręcznik bhp dla zakładów wykorzystujących wolną krystaliczną krzemionkę, który opisaliśmy w "Bhp w sieci" w numerze 2/2012.

Logowww.ishcco.org
Międzynarodowe stowarzyszenie koordynatorów bhp w budownictwie
O stronie internetowej International Safety and Health Costruction Coordinators Organization napisaliśmy w "Bhp w sieci" w numerze 5/2015.

Logowww.nsc.org
National Safety Council - Czynienie świata bezpieczniejszym
Stronę amerykańskiej organizacji pozarządowej National Safety Council opisaliśmy w "Bhp w sieci" w numerze 12/2011.

Logowww.arbeidstilsynet.no
Norweska inspekcja pracy
Stronę internetową norweskiej inspkecji pracy (z działem informacji w języku polskim) opisaliśmy w cyklu "Bhp w sieci" w numerze 7/2008.

Logowww.ccohs.ca
O bhp w Kanadzie
Stronę internetową Kanadyjskiego Centrum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (www.ccohs.ca) omówiliśmy w "Bhp w sieci" w numerze 10/2018.

Logowww.perosh.eu
Partnerstwo na rzecz badań w bhp
Stronę internetową organizacji PEROSH opisaliśmy w cyklu "Bhp w sieci" w numerze 9/2017.

Logowww.ergoweb.com
Professional Ergonomic Solutions - the place for ergonomics

Logowww.roadmaptozero.com
Program eliminacji szkodliwych chemikaliów z odzieży
Stronę internetową programu ZDHC opisaliśmy w cyklu "Bhp w sieci" w numerze 10/2017.

Logoroadmaponcarcinogens.eu
Rak - plan przeciwdziałania
Europejską stronę roadmaponcarcinogens.eu opisaliśmy w "Bhp w sieci" w numerze 11/2018.

Logowww.aplusa-online.com
Targi A+A W Düsseldorfie
Stronę internetową największych na świecie targów bhp opisaliśmy w "Bhp w sieci" w numerze 9/2019.

Logoosha.europa.eu/pl/tools-and-resources/eu-osha-thesaurus
Wielojęzyczny tezaurus bhp

Logowww.in-prep.eu
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w UE
Stronę internetową dotyczącą unijnego projektu IN-PREP omówiliśmy w "Bhp w sieci" w numerze 12/2017.


Lista wszystkich kategorii

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850455