ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2000
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Stanisław Stadler
Stanisław Stadler

Stanisław Stadler

Stowarzyszenie nasze będzie takie, jakimi my będziemy pracownikami służby bhp - to hasło programowe Stanisława Stadlera, byłego, wieloletniego przewodniczącego gdańskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Współpraca edukacyjna z prokuraturą, inspekcją pracy, inspekcją sanitarną, zakładem ubezpieczeń społecznych to inicjatywy S. Stadlera, które były nie bez znaczenia dla zmiany wizerunku stowarzyszenia. Był też inicjatorem trójstronnych "narad roboczych", w których uczestniczyli pracownicy służby bhp, pracodawcy i społeczni inspektorzy pracy, a także programu edukacyjnego dla dzieci szkolnych "Bezpieczne zachowania".

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454881