ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2001
Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Bolesław Hancyk
Bolesław Hancyk

Bolesław Hancyk

Złote Szelki otrzymał za popularyzację trudnych zagadnień bezpieczeństwa chemicznego na łamach ATESTU w latach 1994 - 2000. Publikuje w wielu czasopismach fachowych, m.in. w "Przemyśle Chemicznym", "Bezpieczeństwie Pracy". W swoich artykułach umiejętnie łączy podejście eksperta z publicystyczną pasją. Jest specjalistą ds. bezpieczeństwa chemicznego w transporcie, międzynarodowym ekspertem w zakresie ADR i GH, członkiem Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnej Harmonizacji Systemów Klasyfikacyjnych, członkiem New York Academy of Science. Z wykształcenia jest chemikiem, studia ukończył na Politechnice Warszawskiej, chociaż zawsze interesował się historią, archeologią, etnografią.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454874