ATEST Ochrona Pracy

19 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2004
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Katarzyna Majchrzycka
Katarzyna Majchrzycka

Katarzyna Majchrzycka

Ukończyła wydział włókienniczy na Politechnice Łódzkiej, w 1999 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Jest inżynierem o uzdolnieniach humanistycznych. Wykładanie jest jej pasją. Już trzykrotnie otrzymała nagrodę dyrektora CIOP-PIB dla najlepszego wykładowcy roku na studiach podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Nagroda ta przyznawana jest wykładowcom, którzy w ankiecie przeprowadzonej wśród słuchaczy w danym roku uzyskają największą liczbę punktów. Lubi wykładać, ma swój autorski sposób prowadzenia zajęć. Posiada wyjątkowe zdolności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami. Satysfakcję sprawia jej żywy odbiór tego co przekazuje, bezpośrednia reakcja słuchaczy.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33455028