ATEST Ochrona Pracy

19 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2005
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Wiesława Maria Horst
Wiesława Maria Horst

Wiesława Maria Horst

Ergonomią zawodowo zajęła się w latach siedemdziesiątych, kiedy jako adiunkt pracowała w Międzywydziałowym Instytucie Ochrony Pracy i Ergonomii UAM w Poznaniu. Od 1997 r. dr W. Horst związana jest z Politechniką Poznańską, gdzie jest kierownikiem Laboratorium Ergonomii Instytutu Inżynierii Zarządzania i znakomitym wykładowcą. Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej prowadzi szkolenia z zakresu ergonomii, oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem. Robi to w sposób profesjonalny, łatwo nawiązuje kontakt ze słuchaczami, chętnie podejmuje dyskusję. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Komisji Ergonomii PAN (oddział poznański),współpracuje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Krajowy Punkt Informacyjny), jest sekretarzem naukowym Międzynarodowych Seminariów Wykładowców Ergonomii.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33455073