ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2008
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Barbara Dróżyńska
Barbara Dróżyńska

Barbara Dróżyńska

Jest absolwentką wydziału chemii Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Ukończyła też podyplomowe studia w zakresie higieny pracy organizowane przez IMP w Łodzi, studia podyplomowe z zakresu inżynierii procesowej w Politechnice Łódzkiej oraz z dziedziny bhp i ergonomii w Politechnice Warszawskiej. W 2001 roku uzyskała w CIOP certyfikaty kompetencji we wszystkich możliwych kategoriach: wykładowcy bhp, audytora systemu zarządzania bhp, specjalisty bhp oraz specjalisty ds. pomiarów parametrów środowiska pracy. Do każdego cyklu wykładów przygotowuje własne prezentacje multimedialne wykorzystując solidną wiedzę, osobiste doświadczenia i refleksje.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454897