ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2008
Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Franciszek Małysz
Franciszek Małysz

Franciszek Małysz

Z redakcją ATEST współpracuje od wielu lat. Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa pracy, komentarzy i odpowiedzi na pytania przysyłane do redakcji przez czytelników. Złote Szelki przyznane F. Małyszowi to wyraz uznania za całokształt współpracy i za tematykę podjętą w roku 2007, szczególnie za "Badania związane z chorobami zakaźnymi", w którym to artykule autor, na prośbę czytelników, wyjaśnia kilka kwestii związanych z rozp. Ministra Zdrowia w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454874