ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2010
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Elżbieta Bożejewicz
Elżbieta Bożejewicz

Elżbieta Bożejewicz

Od kilku lat jest prezesem oddziału warmińsko-mazurskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, należy do szczególnie aktywnych jego członków. Jest szefem działu bhp Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Iławie. W swoich działaniach wykazuje ogromne zaangażowanie w poprawę warunków bezpieczeństwa pracy, a także kształtowanie kultury bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jest organizatorką wielu konferencji i seminariów dla pracowników i pracodawców (przykładowo: "Mniej dźwigaj", "Środki ochrony indywidualnej - o czym warto wiedzieć", "Gospodarstwo rolne - bezpieczne miejsce pracy" czy "Ryzyko zawodowe w żwirowniach"), a także konkursów plastycznych dla dzieci i fotograficznych dla młodzieży w swoim regionie. "Bezpiecznie budujemy", "Młodzi pracownicy - bezpieczny start", "Bezpieczny plac budowy" to pikniki edukacyjne CIOP i władz lokalnych, w organizacje których Elżbieta Bożejewicz była i jest mocno zaangażowana. Bierze udział w pracach grupy ekspertów zajmujących się doradztwem w zakresie przygotowania i organizacji europejskiej kampanii "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków" na lata 2010-2012. W ramach działalności w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest liderem zespołu tematycznego "Budownictwo".
Jako szefowa oddziału warmińskiego OSPSBHP dba o edukację swoich członków. Z jej inicjatywy kilka razy w roku członkowie stowarzyszenia spotykają się w siedzibie OIP w Olsztynie w celu omówienia zmieniających się przepisów z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa pracy.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454887