ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2011
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Marek Nościusz
Marek Nościusz

Marek Nościusz

Marek Nościusz jest prezesem zarządu głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Pełni tę funkcję z niezwykłym zaangażowaniem, dzięki czemu stowarzyszenie stało się widoczne wśród podmiotów działających na rzecz bezpiecznej pracy. W swoich działaniach wykazuje ogromną determinację w sprawach związanych z poprawą warunków bezpieczeństwa pracy, a także kształtowaniem kultury bezpieczeństwa wśród pracowników, dzieci i młodzieży. Wprowadził zasadę organizowania konferencji i seminariów ogólnopolskich organizowanych przez oddziały stowarzyszenia, co przyczynia się do promocji bezpieczeństwa pracy w różnych środowiskach oraz do integracji służby bhp. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu od 2007 r. powstało 7 nowych oddziałów OSPSBHP. Jest inicjatorem porozumienia między organizacjami reprezentującymi pracowników służby bhp, które podpisano w 2008 r. Z jego inspiracji powstał Centralny Ośrodek Szkoleniowy w Kaliszu. 7 października 2011 r. został wybrany ponownie prezesem OSPSBHP.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454876