ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2012
Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Piotr Wąż
Piotr Wąż

Piotr Wąż

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek oraz prawa koncernowego. Po ukończeniu w 1998 r. studiów magisterskich na wydziale prawa i administracji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach podjął studia podyplomowe menedżerskie. Pracę doktorską obronił w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na UŚ w 2006 r. W tym czasie zawodowo zajmował się obsługą prawną spółek. Od ośmiu lat jest pracownikiem merytorycznym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Jest doświadczonym wykładowcą w zakresie prawa pracy, organizatorem wykładów, szkoleń i kursów tematycznych, autorem wielu publikacji z zakresu prawa pracy. Publikuje na łamach takich czasopism, jak: "Prawo spółek", "Rejent", "Przegląd prawa handlowego", "Monitor prawa pracy", "Praca i zabezpieczenia społeczne", "Prawo Europejskie w praktyce", "Rzeczpospolita" i inne. Jest też autorem książek, m.in. "Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług" (Wydawnictwo C.H. Beck 2011 r.), "Komentarz do Kodeksu pracy pod red. K. Walczaka" (C.H. Beck, Warszawa 2012 r.). Od lat współpracuje z miesięcznikiem ATEST, zamieszczając na jego łamach rzetelnie przygotowane artykuły dotyczące kwestii prawnych, a także odpowiadając na liczne pytania czytelników z zakresu prawa pracy. Piotr Wąż ma umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, czytelnicy to doceniają.
Piotr Wąż otrzymał wyróżnienie ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie w artykułach skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie na łamach ATESTU takich zagadnień, jak np. mobbing, wypadki w drodze do/z pracy, praca w porze nocnej, co w uzasadnieniu podkreśliła Kapituła wyróżnienia ZŁOTE SZELKI.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454872