ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2013
Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Włodzimierz Łabanowski
Włodzimierz Łabanowski

Włodzimierz Łabanowski

Autor jest inspektorem pracy i wybitnym specjalistą w zakresie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń stosowanych w procesach pracy. Ekspercką wiedzę łączy z żyłką popularyzatorską, w przystępny sposób opisując nawet trudne zagadnienia. Chętnie odpowiada na pytania czytelników, udzielając dodatkowych wyjaśnień.
Od lat publikuje na łamach ATESTU listy kontrolne dostosowania maszyn do wymagań minimalnych (współautorem tego cyklu jest Andrzej Kowerski) - są to unikatowe opracowania, ułatwiające dokonanie w zakładach pracy kontroli maszyn i będące świetnym materiałem do oceny ryzyka dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi. W 2012 r. W. Łabanowski opublikował w ATEŚCIE listy kontrolne dla następujących maszyn i urządzeń: jednostronna strugarka grubiarka (ATEST 1/2012), podkrzesywarka wysięgnikowa (3/2012), wciągnik dźwigniowy (5/2012), ręczna przecinarka spalinowa (6/2012), drabina przenośna (7/2012), pilarka wielosiłowa do cięcia wzdłużnego (9/2012), kosiarki trawnikowe wirnikowe (10/2012). Listy te są rzadkim przykładem umiejętnego wykorzystania norm technicznych w popularyzowaniu tematyki bezpieczeństwa pracy.
Dużym zainteresowaniem czytelników cieszył się artykuł omawiający z punktu widzenia bezpieczeństwa, ergonomii i funkcji sterowania identyfikację i oznakowanie elementów sterowniczych maszyn, który ukazał się w dwóch częściach (ATEST 3 i 4/2012). Kolejnym narzędziowym, obszernym opracowaniem opublikowanym w ATEŚCIE przez W. Łabanowskiego jest materiał "I jak instrukcja obsługi maszyny", który ukazał się w czterech częściach: "Forma, język, opracowywanie i tłumaczenie instrukcji" (7/2012), "Zawartość instrukcji" (8/2012), "Zawartość instrukcji - c.d." (9/2012), "Deklaracja emisji hałasu, materiały promocyjne" (10/2012). Dzięki temu materiałowi wszyscy dowiedzieliśmy się, że nie należy już stosować określenia DTR...
W 2012 r. autor udzielił czytelnikom odpowiedzi na pytania dotyczące: wymagań bezpieczeństwa dla maszyn konstruowanych dla potrzeb własnych ("Maszyna do potrzeb własnych", ATEST 1/2012), oznakowania maszyn ("Oznakowanie jest poprawne", 4/2012), prac w komorach śrutowniczych (4/2012), poprawnego oznakowania elementów sterowniczych ("Oznakowanie elementów sterowniczych", 7/2012), obowiązków pracodawcy dotyczących "starych maszyn" ("Stare maszyny", 10/2012), oznakowania CE i deklaracji zgodności ("Znak CE i deklaracja wystarczą", 12/2012).
Artykuły W. Łabanowskiego charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym, łączą wiedzę inżynierską ze znajomością techniki bezpieczeństwa i przepisów bhp. Z tego względu są cennym materiałem dla służby bhp, ale też służb utrzymania ruchu i pracodawców w zakładach produkcyjnych.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454879