ATEST Ochrona Pracy

19 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2015
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Dariusz Smoliński
Dariusz Smoliński

Dariusz Smoliński

Dariusz Smoliński od kilkunastu lat jest szeroko znany w środowisku związanym z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. W latach 2007-2009 jako doradca głównego inspektora pracy był odpowiedzialny za realizację programów prewencyjnych związanych z przygotowaniami Polski do EURO 2012. Opracował i wdrożył wtedy program prewencyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowach stadionów i innych obiektów na EURO 2012, zainicjował powstanie serii materiałów promocyjnych z obszaru bezpieczeństwa pracy na budowach, które przybrały formę ilustrowanych prezentacji dobrych praktyk i nowych technologii, przez co stworzył w PIP nowy rozdział promocji oparty na prezentacji dobrych praktyk, a nie tylko na przytaczaniu przepisów i typowych nieprawidłowości na budowach. D. Smoliński jest autorem wielu artykułów poświęconych ważnym problemom związanym z bhp, m.in. umowom śmieciowym, prawnym rozwiązaniom w obszarze bhp, ergonomii, obiektom budowlanym. Kolejnym obszarem działań D. Smolińskiego jest badanie ekonomicznych związków pomiędzy bezpieczeństwem i ochroną zdrowia a efektywnością pracy i jakością produkcji lub usług. Działalność w tym obszarze jest kluczowa dla propagowania bhp wśród przedsiębiorców. Pozwala bowiem na wykazanie, że poprawa bhp to nie wyłącznie ponoszenie nakładów na utrzymanie określonego poziomu bezpieczeństwa, lecz jest to działanie inwestycyjne, przynoszące efekty ekonomiczne dla przedsiębiorstwa. Zmiana postrzegania bhp z kosztowego na prorozwojowy jest najlepszym sposobem przekonania przedsiębiorców do zainteresowania się problematyką bhp nie tylko w aspekcie realizacji przepisów prawa pracy.
Obecnie zaangażował się w przygotowanie serii filmów z obszaru bhp, traktuje to jako kolejny krok w tworzeniu nowego wizerunku promocji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pozycje filmowe, takie jak "BHP przy stosowaniu drabin oraz serie poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy w budownictwie" są szczególnie dobrze przyjmowane przez środowisko związane z ochroną pracy. Dzięki nim Dariusz Smoliński pośrednio stał się prelegentem na wielu szkoleniach z zakresu bhp.
Ważnym obszarem działalności Dariusza Smolińskiego są także zajęcia ze studentami. Efektem prowadzonych wykładów i ćwiczeń z zakresu bhp jest strona internetowa, która stała się mini portalem bhp, z którego korzystają nie tylko studenci.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33455079