ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2015
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Lech Piszczorowicz
Lech Piszczorowicz

Lech Piszczorowicz

Z działalnością szkoleniową w bhp związany jest od 40 lat. Zaczynał od prowadzenia przedmiotów z bhp w studium pomaturalnym. W latach 1984 - 2013 pracował w OIP w Poznaniu. Oprócz podstawowych czynności inspektorskich prowadził działalność edukacyjną w zakresie ochrony pracy dla organizacji związkowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz SIP. W latach 2001 - 2013 był wykładowcą zagadnień bhp i ergonomii m.in. w: Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, NOT w Kaliszu, Centrum Techniki i Wynalazczości w Ostrowie Wlkp., Politechnice Wrocławskiej. Jest autorem trzech edycji "Małego poradnika ochrony pracy". Uczestniczy w pracach Komisji Szkoleniowej SEP w Kaliszu i w Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Ostrowie Wlkp. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych "Kadry i BHP" w Kaliszu i w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp., gdzie zajmuje się bezpieczeństwem pracy przy urządzeniach energetycznych. Prowadzi seminaria szkoleniowe w kaliskim oddziale OSPSBHP. Oprócz kompetencji merytorycznych w procesie nauczania prezentuje wysokie umiejętności organizatorskie, dydaktyczne i psychologiczne. Stosuje metody aktywizujące uczestników szkoleń, elastycznie dostosowuje styl zajęć do poziomu wiedzy, umiejętności i kultury słuchaczy.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444607