ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2018
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Piotr Kaczmarek
Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek trzecią kadencję jest członkiem zarządu głównego oraz prezesem oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu. Jest dyrektorem Centralnego Ośrodka Szkolenia OSPSBHP. Pracę zawodową, po ukończeniu studium bhp, rozpoczął przed dwudziestu laty w rodzinnej firmie zajmującej się obsługą przedsiębiorstw w zakresie bhp. W 2008 r. uzyskał tytuł inżyniera, studia magisterskie i doktoranckie kontynuował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie; jest doktorem nauk rolniczych. W ramach stowarzyszenia organizuje konferencje związane z bhp: cykliczną współorganizowaną z UP w Lublinie dot. ergonomii i bhp w praktyce, w Wałbrzychu poświęconą warunkom środowiska pracy i zdrowiu pracowników i inne w Rzeszowie, Słupsku czy Szczecinie, w większości w kooperacji z miejscowymi oddziałami stowarzyszenia. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych bhp w kilku uczelniach. Obecnie prowadzi firmę Grupa Interlis sp. z o.o., zajmującą się obsługą bhp, ochroną środowiska, badaniami środowiska pracy. Jest autorem wielu artykułów z dziedziny bhp, broszury "Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie", materiału merytorycznego do scenariusza filmowego "BHP w rolnictwie".

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454887