ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 1999
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Krzysztof Maj

Nauczyciel zajęć praktycznych w Zespole Szkół Technicznych i Policealnym Studium Bezpieczeństwa we Włocławku oraz inspektor bhp w ZST. W swojej pracy stosuje różne formy oddziaływania, które przynoszą widoczne efekty zarówno wśród uczniów, jak i kadry pedagogicznej. To co robi traktuje poważnie i z dużym oddaniem, wydaje się, że udało mu się zmienić stosunek do bezpieczeństwa pracy swoich wychowanków, między innymi dzięki konkursom przez niego organizowanym z zakresu znajomości zagadnień związanych z przepisami bhp. Konkursy te cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży głównie z uwagi na ich atrakcyjną, przemyślaną formę.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33454997