ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

Okresowy przegląd norm

Bhp kojarzy się z branżą, w której wszystko, lub prawie wszystko, regulowane jest odpowiednimi przepisami. Przepisów jest wprawdzie dużo, ale ich liczba będzie powoli maleć. Ograniczana będzie liczba branżowych rozporządzeń, a wiedzy na temat szczegółowych rozwiązań trzeba będzie szukać w normach. Właśnie normy techniczne (nie tylko ściśle związane z bezpieczeństwem) zyskują w naszej dziedzinie coraz większe znaczenie. Korzystanie z nich nie jest łatwe i tanie. W naszym cyklu podpowiadamy, na które normy trzeba zwrócić uwagę, co zawierają, w jakich zakładach i branżach niezbędne będzie stosowanie nowych rozwiązań.

Dotychczas ukazały się artykuły (spis będzie uzupełniany):

- Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE - decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1586 (1/2024)

- Polska wersja normy określającej wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny dla wilków (12/2023)

- Normy dotyczące wyrobów pirotechnicznych widowiskowych (11/2023)

- Normy określające wymagania dla rowerów (10/2023)

- Normy zharmonizowane z dyrektywą ciśnieniową (9/2023)

- Polskie wersje norm dotyczących odzieży ochronnej zharmonizowane z rozporządzeniem 2016/425/UE (7-8/2023)

- Polskie wersje norm dla pras (6/2023)

- Siódma zmiana decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 dotyczącej wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (5/2023)

- Polskie wersje norm dla maszyn rolniczych i leśnych (4/2023)

- Polskie wersje norm dotyczących odległościowych aspektów bezpieczeństwa (3/2023)

- Nowe polskie wersje norm dotyczących środków ochrony indywidualnej (1/2023)

- Niemieckie wersje norm dotyczących nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych (12/2022)

- Polska wersja normy dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania transformatorów, dławików i zasilaczy (11/2022)

- Seria norm dotyczących ochronników słuchu (10/2022)

- Nowe normy badań jakości powietrza na stanowiskach pracy: oznaczanie but-2-enalu, cyjanamidu, 2-nitroanizolu, nitrobenzenu i 2-toliloaminy metodą HPLC (10/2022)

- Nowe normy badań: oznaczanie chinoliny, heksachlorobenzenu i propan-2-olu w powietrzu na stanowiskach pracy (9/2022)

- Szósta zmiana decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 dotyczącej wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (9/2022)

- Normy dotyczące elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego (7-8/2022)

- Niemieckie wersje norm typu B zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (5/2022)

- Piąta zmiana decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 dotyczącej wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (3/2022)

- Polska wersja normy dotyczącej wyposażenia elektrycznego maszyn (2/2022)

- Normy dotyczące tworzenia instrukcji dla maszyn (1/2022)

- Polskie wersje norm dotyczących maszyn rolniczych (12/2021)

- Kolejna zmiana decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 dotyczącej wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (11/2021)

- Polska wersja normy dotyczącej urządzeń przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych (10/2021)

- Nowa norma dotycząca bezpieczeństwa sprzętu ogrodniczego (9/2021)

- Normy zharmonizowane z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE opublikowane pod koniec 2020 roku (7-8/2021)

- Polska wersja normy dotyczącej zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem (6/2021)

- Polska wersja normy dotyczącej rowerów ze wspomaganiem elektrycznym (5/2021)

- Kolejne polskie wersje norm dotyczących stałych środków dostępu do maszyn (4/2021)

- Polskie wersje norm dotyczące maszyn rolniczych i ogrodniczych (3/2021)

- Nowe normy dotyczące maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych (2/2021)

- Nowe normy typu B dotyczące ochrony przed zgnieceniem i ochrony przez oddalenie (12/2020)

- Polskie wersje norm dotyczących stałych środków dostępu do maszyn (10/2020)

- Kolejna zmiana decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 dotyczącej wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (7-8/2020)

- Norma dotycząca pras w polskiej wersji językowej (5/2020)

- Normy dotyczące instrukcji dla maszyn (4/2020)

- Normy dotyczące odzieży ochronnej opublikowane w 2019 roku (3/2020)

- Zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 dotyczącej wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (2/2020)

- Normy dotyczące ochrony kończyn górnych i dolnych opublikowane w 2019 roku (1/2020)

- Zmiany w wykazie norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (12/2019)

- Normy dotyczące transportu, w tym oświetlenia dróg (11/2019)

- Przegląd obowiązujących norm oświetleniowych (10/2019)

- Normy dotyczące ochrony kierowcy przed substancjami niebezpiecznymi w ciągnikach rolniczych i opryskiwaczach samobieżnych (9/2019)

- Urządzenia na placach zabaw (8/2019)

- Normy dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (zharmonizowane z dyrektywą 2014/34/UE) (7/2019)

- Normy zharmonizowane z dyrektywą niskonapięciową (6/2019)

- Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową (5/2019)

- Normy dotyczące urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych (4/2019)

- Polskie wersje norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową opublikowane w listopadzie 2018 roku (3/2019)

- Polskie wersje norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową opublikowane we wrześniu i październiku 2018 roku (2/2019)

- Polskie wersje norm dotyczących maszyn rolniczych, leśnych i ogrodniczych (1/2019)

- Polskie wersje norm typu B2 dotyczących urządzeń ochronnych czułych na nacisk (12/2018)

- Normy dotyczące badań widoczności dla wózków jezdniowych napędzanych (11/2018)

- Nowe przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów (10/2018)

- Polskie wersje norm dotyczących maszyn dla przemysłu spożywczego (9/2018)

- Polskie wersje norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową (8/2018)

- Normy dotyczące atmosfer wybuchowych (7/2018)

- Angielskie wersje norm dla śoi (6/2018)

- Normy dotyczące odzieży ochronnej (5/2018)

- Polskie wersje norm typu B2 dotyczących urządzeń ochronnych stosowanych w maszynach (4/2018)

- Maszyny rolnicze i leśne (3/2018)

- Maszyny dla przemysłu spożywczego (2/2018)

- Normy dotyczące maszyn rolniczych i ogrodniczych (1/2018)

- Niemieckie wersje norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (12/2017)

- Normy dotyczące bezpieczeństwa robotów, systemów zrobotyzowanych i zintegrowanych systemów produkcyjnych (11/2017)

- Oprawy oświetleniowe (10/2017)

- Maszyny dla przemysłu spożywczego (9/2017)

- Budowa i instalowanie dźwigów (8/2017)

- Ocena narażenia na pola elektromagnetyczne pracowników z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami medycznymi (7/2017)

- Eksploatacja urządzeń elektrycznych (6/2017)

- Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn i drabin (5/2017)

- Wymagania dla bram garażowych w budynkach mieszkalnych (4/2017)

- Bezpieczeństwo maszyn rolniczych (3/2017)

- Maszyny do pielęgnacji trawników (2/2017)

- Normy dotyczące miesiarek (1/2017)

- Normy dotyczące hałasu emitowanego przez maszyny (12/2016)

- Normy dotyczące środowiska termicznego (11/2016)

- Norma dotycząca okleiniarek (10/2016)

- Norma dotycząca automatycznych krajalnic przemysłowych (9/2016)

- Normy dotyczące pilarek do drewna (8/2016)

- Normy dotyczące pojazdów do usuwania odpadów z pojemników (7/2016)

- Normy dotyczące zasłon zewnętrznych i wewnętrznych (6/2016)

- Zarządzanie bhp - będzie nowa norma (11/2015)

- Rozrzutniki obornika - nowa norma (10/2015)

- Maszyny spożywcze - wykaz norm (9/2015)

- Nowe normy dla maszyn spożywczych (8/2015)

- Rozdzielnice i sterownice elektryczne, cz. 3 (7/2015)

- Rozdzielnice i sterownice elektryczne, cz. 2 (6/2015)

- Rozdzielnice i sterownice elektryczne, cz. 1 (5/2015)

- Ocena efektów działalności środowiskowej, ochrona przed wybuchami (4/2015)

- Odzież ochronna, wymagania dla elementów sterowniczych - nowe wymagania normatywne (3/2015)

- Zarządzanie środowiskiem, umiejscowienie technicznych środków ochronnych w maszynach - dwie nowe normy (2/2015)

- Nowe wymagania bezpieczeństwa dla maszyn rolniczych i leśnych (1/2015)

- Instrukcja użytkowania, kompetencje obsługi instalacji ziębniczych oraz maszyny pakujące (12/2014)

- Sprzęt do wiercenia i fundamentowania, część 2 (11/2014)

- Sprzęt do wiercenia i fundamentowania, część 1 (10/2014)

- Nowe wymagania bezpieczeństwa dla maszyn do drążenia tuneli (9/2014)

- Nowe normy bezpieczeństwa maszyn dla przemysłu spożywczego (8/2014)

- Nowe normy bezpieczeństwa dotyczące maszyn do robót ziemnych oraz pakujących (7/2014)

- Nowe normy dotyczące narzędzi do obrabiarek oraz mierników dźwięku (6/2014)

- Nowe wymagania dla pras hydraulicznych oraz urządzeń ochronnych (5/2014)

- Ochrona przed wybuchami - nowe wymagania normatywne (4/2014)

- Nowe wymagania normalizacyjne dla maszyn do skóry i produkcji obuwia oraz maszyn rolniczych (3/2014)

- Kwalifikacje lutowaczy i operatorów lutowania twardego (2/2014)

- Maszyny odlewnicze, urządzenia ochronne czułe na nacisk (1/2014)

- Nowe wymagania normalizacyjne dla owijarek do palet oraz innych maszyn (12/2013)

- Maty ochronne - nowe wymagania normatywne (11/2013)

- Nowe wymagania normalizacyjne dla dźwignic (10/2013)

- Zmiana numeracji polskich norm - ciąg dalszy. Wymagania normatywne dla sprężarek (9/2013)

- Zabezpieczenia dla urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (8/2013)

- Zmiana numeracji polskich norm. Norma dla pił do ścian i pił linowych do stosowania w budownictwie (7/2013)

- Nowe wymagania normalizacyjne dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych (6/2013)

- Wyposażenie ochronne dla strażaków (5/2013)

- Nowe wymagania bezpieczeństwa dla pras hydraulicznych krawędziowych (4/2013)

- Oświetlenie miejsc pracy w pomieszczeniach - wymagania normatywne (3/2013)

- Nowe wymagania normalizacyjne dla maszyn pralniczych (2/2013)

- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn do odśnieżania (1/2013)

- Wymagania bezpieczeństwa dla nowych nożyc gilotynowych (11-12/2012)

- Ochrona kierowcy maszyny rolniczej przed środkami ochrony roślin (10/2012)

- Nowe wymagania bezpieczeństwa dla linii produkujących rury (9/2012)

- Wielkie zagrożenia - bezpieczne maszyny (8/2012)

- Wymagania bezpieczeństwa dla wilków - maszyn dla przemysłu mięsnego (7/2012)

- Normy europejskie służące bezpieczeństwu uprawiających sport (6/2012)

- Obiekty sportowe w normach (5/2012)

- Normy dla urządzeń i zespołów ciśnieniowych (4/2012)

- Nowe normy dla sprzętu elektrycznego (3/2012)

- Nowe wymagania bezpieczeństwa dla maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru (2/2012)

- Maszyny górnicze - inne spojrzenie na wymagania dotyczące maszyn (1/2012)

- Nowe normy dla maszyn spożywczych (12/2011)

- Nowe wymagania normalizacyjne - nie tylko dla projektantów maszyn (11/2011)

- Nowe wymagania normalizacyjne dla maszyn obuwniczych (10/2011)

- Nowe wymagania normalizacyjne dla wtryskarek (9/2011)

- Ocena ryzyka zawodowego - norma dla wszystkich (8/2011)

- Normy dla maszyn rolniczych (7/2011)

- Normy dla obiektów budowlanych (6/2011)

- Wymagania normalizacyjne dla maszyn hutniczych (5/2011)

- Możliwości fizyczne człowieka - wymagania przy projektowaniu maszyn (4/2011)

- Normy dotyczące maszyn rolniczych (3/2011)

- Wymagania normalizacyjne dla zawiesi (2/2011)

- Nowe zharmonizowane normy budowlane (1/2011)

- Wymiary antropometryczne uwzględniane w budowie maszyn (12/2010)

- Ochrona przeciwporażeniowa, cz. 2 (11/2010)

- Ochrona przeciwporażeniowa, cz. 1 (10/2010)

- Normy ergonomiczne - czy tylko dla wtajemniczonych (9/2010)

- Maszyny do obróbki laserowej - nowe wymagania zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (8/2010)

- Nowe podejście do wymagań bezpieczeństwa dla linii produkcyjnej do obróbki taśm (7/2010)

- Nowe wymagania normalizacyjne dla pilarek (6/2010)

- Sprzęt do spawania - ekspozycja człowieka na pola elektromagnetyczne (5/2010)

- Nowe normy dla frezarek (4/2010)

- Wymagania dotyczące wyposażenia elektrycznego maszyn (3/2010)

- Ochrona przeciwporażeniowa - nowe wymagania (2/2010)

- Norma - przewodnik doboru, użycia, obsługi i konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego (1/2010)

- Nowa dyrektywa maszynowa - nowe normy zharmonizowane (12/2009)

- Konstrukcje ochronne dla maszyn samojezdnych - nowe wymagania (11/2009)

- Ochrona przeciwporażeniowa - wymagania normalizacyjne (10/2009)

- Polskie normy przywołane do obowiązkowego stosowania (9/2009)

- Coraz mniej norm (8/2009)

- Nowe spojrzenie na systemy zarządzania jakością (7/2009)

- Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym (6/2009)

- Nowe postanowienia dotyczące zapobiegania wybuchom (5/2009)

- Oświetlenie zewnętrznych miejsc pracy - nowa norma (4/2009)

- Maszyny do robót ziemnych (3/2009)

- Maszyny dla budownictwa i elektronarzędzia (2/2009)

- Nowe Polskie Normy bliżej odbiorców (1/2009)

- Ochrona przed hałasem (12/2008)

- Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu (11/2008)

- Ergonomiczne centra sterowania (10/2008)

- Ochrona nóg (9/2008)

- Ochrona układu oddechowego (8/2008)

- Bezpieczne obrabiarki do drewna (7/2008)

- Ergonomiczne zasady projektowania maszyn (6/2008)

- Ochrona oczu (5/2008)

- Bezpieczne prace pod napięciem (4/2008)

- Ocena zagrożeń (3/2008)

- Ochrony indywidualne (2/2008)

- Ochrona nóg - cd.; Ochrony indywidualne (1/2008)

- Ochrona nóg (12/2007)

- Bezpieczne maszyny (11/2007)

- Ochrona słuchu (10/2007)

- Ochrona oczu (9/2007)

- Bezpieczne maszyny papiernicze (8/2007)

- Odzież ochronna (7/2007)

- Ochrona przed upadkiem z wysokości (6/2007)

- Pomiary hałasu (5/2007)

- Ochrona rąk (4/2007)

- Ochrona układu oddechowego (3/2007)

- Ochrona przed promieniowaniem laserowym (2/2007)

- Bezpieczne maszyny poligraficzne i papiernicze (1/2007)

- Odzież ochronna (12/2006)

- Odzież chroniąca przed zagrożeniami (11/2006)

- Ochrona zdrowia przy spawaniu (10/2006)

- Ochrona przed hałasem (9/2006)

- Bezpieczeństwo przy pracach pod napięciem (8/2006)

- Ergonomiczne i bezpieczne rozwiązania (7/2006)

- Bezpieczeństwo przy obsłudze obrabiarek do drewna (6/2006)

- Bezpieczne stosowanie medycznych urządzeń elektrycznych (3-5/2006)

- Zapobieganie wybuchom (2/2006)

- Ochrony pewne i skuteczne (1/2006)

- Wykrywanie toksycznych gazów i par (12/2005)

- Ochrona czystości powietrza (11/2005)

- Ochrona oczu i słuchu (10/2005)

- Ochrona przed wybuchem (9/2005)

- Ochrona indywidualna w wojsku (8/2005)

- Odzież i sprzęt ochronny (7/2005)

- Rozwiązania chroniące życie (6/2005)

- Bezpieczne narzędzia (2) (5/2005)

- Bezpieczne narzędzia (1) (4/2005)

- Bezpieczne zawiesia i ich elementy (3/2005)

- Ergonomiczne konstrukcje maszyn (część 2) (2/2005)

- Ergonomiczne konstrukcje maszyn (część 1) (1/2005)

- Ochrona układu oddechowego (12/2004)

- Ochrona czystości powietrza na stanowiskach pracy (11/2004)

- Ochrona oczu, twarzy i głowy (10/2004)

- Ochrona przed upadkiem z wysokości (9/2004)

- Ochrona układu oddechowego (8/2004)

- Odzież ochronna (7/2004)

- Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (6/2004)

- Ochrona przed wybuchem (2) (5/2004)

- Ochrona przed wybuchem (1) (4/2004)

- Podesty przejezdne i podnośniki (3/2004)

- Bezpieczne podesty do prac na wysokości (2/2004)

- Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych (2) (1/2004)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60423742