ATEST Ochrona Pracy

25 kwietnia 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Pracownicy niepełnosprawni

W cyklu "Przedsiębiorca przyjazny osobom z niepełnosprawnościami" przybliżamy tematykę zatrudniania takich osób, organizacji ich stanowisk pracy, a także warunków pracy. Spis artykułów będzie uzupełniany.

- Osoby niepełnosprawne w Polsce, część 1 (autorka: Aleksandra Polak-Sopińska), ATEST 10/2012

- Osoby niepełnosprawne w Polsce, część 2 (autorka: Aleksandra Polak-Sopińska), ATEST 1/2013

- Pracodawcy z otwartego rynku pracy - szczególne obowiązki związane z zatrudnianiem lub niezatrudnianiem osób niepełnosprawnych (autorka: Aleksandra Polak-Sopińska), ATEST 4/2013

- Pracodawcy z otwartego rynku pracy - szczególne uprawnienia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (autorka: Aleksandra Polak-Sopińska), ATEST 6/2013

- Pracodawcy z otwartego rynku pracy - zwrot kosztów z tytułu zatrudniania pracownika niepełnosprawnego (autorka: Aleksandra Polak-Sopińska), ATEST 8/2013

- Niepełnosprawni w pracy - dobre praktyki, ATEST 4/2015

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32724555