ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Pracownicy niepełnosprawni

- Dostępność architektoniczna dla osób ze szczególnymi potrzebami (autorki: Małgorzata Perdeus-Białek, Katarzyna Duraj-Per), ATEST 12/2021

- Osoby niepełnosprawne w Polsce, część 1 (autorka: Aleksandra Polak-Sopińska), ATEST 10/2012

- Osoby niepełnosprawne w Polsce, część 2 (autorka: Aleksandra Polak-Sopińska), ATEST 1/2013

- Pracodawcy z otwartego rynku pracy - szczególne obowiązki związane z zatrudnianiem lub niezatrudnianiem osób niepełnosprawnych (autorka: Aleksandra Polak-Sopińska), ATEST 4/2013

- Pracodawcy z otwartego rynku pracy - szczególne uprawnienia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (autorka: Aleksandra Polak-Sopińska), ATEST 6/2013

- Pracodawcy z otwartego rynku pracy - zwrot kosztów z tytułu zatrudniania pracownika niepełnosprawnego (autorka: Aleksandra Polak-Sopińska), ATEST 8/2013

- Niepełnosprawni w pracy - dobre praktyki, ATEST 4/2015

- Szkolenie bhp narzędziem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną (autorka: Wioletta Żmuda-Czerwonka), ATEST 9/2019

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57586074