ATEST Ochrona Pracy

25 kwietnia 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Strażackie bhp

W ATEŚCIE publikujemy artykuły poświęcone ochronie przeciwpożarowej i bezpieczeństwu strażaków oraz innych ratowników. Poniżej spis artykułów, które mogą zainteresować zarówno samych strażaków, jak i behapowców w jednostkach strażackich oraz osoby zainteresowane ochroną ppoż.

Spis wybranych artykułów:

- "Chroni strażaków również przed patogenami i czynnikami rakotwórczymi", ATEST 3/2019

- Sylwester Trzepizur: "Towary niebezpieczne na polskich drogach", ATEST 1/2019

- "Strażacy na lotnisku w nowoczesnej odzieży ochronnej", ATEST 12/2018

- Robert Kozela: "Chroni przed łukiem elektrycznym i nie utrudnia pracy", ATEST 9/2018

- "Izolacja i ochrona przeciwpożarowa", ATEST 8/2018

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 15. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe (cd.)", ATEST 8/2018

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 14. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe", ATEST 5/2018

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 13. Przeciwpożarowe wymagania budowlane (cd.)", ATEST 1/2018

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 12. Przeciwpożarowe wymagania budowlane (cd.)", ATEST 10/2017

- "Ratownicze poduszki pneumatyczne", ATEST 9/2017

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 11. Przeciwpożarowe wymagania budowlane (cd.)", ATEST 5/2017

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 10. Przeciwpożarowe wymagania budowlane", ATEST 4/2017

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 9. Pojęcia dotyczące teorii spalania oraz pożarów (cd.)", ATEST 1/2017

- "Nowoczesne kombinezony strażackie", ATEST 12/2016

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 8. Pojęcia dotyczące teorii spalania oraz pożarów (cd.)", ATEST 11/2016

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 7. Pojęcia dotyczące teorii spalania oraz pożarów", ATEST 10/2016

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 6. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej - cd.", ATEST 8/2016

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 5. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej - cd.", ATEST 7/2016

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 4. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej - cd.", ATEST 5/2016

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej. Cz. 3. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej - cd.", ATEST 4/2016

- "Nowe ubrania strażackie łączą komfort z ochroną", ATEST 2/2016

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej. Cz. 2. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej", ATEST 2/2016

- Krzysztof T. Kociołek: "Poradnik ochrony przeciwpożarowej. Cz. 1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce", ATEST 1/2016

- "Wideoporadnik dla strażaków", ATEST 7/2015

- "Materiał specjalnie dla strażaków", ATEST 5/2015

- "Rękaw przeciwpowodziowy", ATEST 5/2015

- "Fotel strażacki", ATEST 1/2015

- "Strażacy muszą być dobrze chronieni", ATEST 1/2015

- "Lotniskowy pojazd ratowniczo-gaśniczy FELIX 8x8", ATEST 12/2014

- "Skuteczny system kontroli środków ochrony indywidualnej na przykładzie straży pożarnej w Barcelonie", ATEST 9/2014

- "Ochrona przeciwpożarowa na pierwszym miejscu", ATEST 2/2014,

- Tomasz Sawicki: "Środki ochrony indywidualnej strażaków", cz. 5, ATEST 1/2014,

- "Lotniskowy samochód gaśniczy", ATEST 1/2014,

- Tomasz Sawicki: "Środki ochrony indywidualnej strażaków", cz. 4, ATEST 11/2013

- Anna Kowalczyk: "Przez OSP do BHP", ATEST 10/2013

- Tomasz Sawicki: "Środki ochrony indywidualnej strażaków", cz. 3, ATEST 9/2013

- "Gaszenie pożarów - wybrane zagrożenia", cz. 3, ATEST 9/2013

- Tomasz Sawicki: "Środki ochrony indywidualnej strażaków", cz. 2, ATEST 8/2013

- "Gaszenie pożarów - wybrane zagrożenia", cz. 2, ATEST 8/2013

- Kirsten Rein: "Próba ogniowa dla ubrania specjalnego", ATEST 7/2013

- "Gaszenie pożarów - wybrane zagrożenia", cz. 1, ATEST 6/2013

- Tomasz Sawicki: "Środki ochrony indywidualnej strażaków", cz. 1, ATEST 6/2013

- "Innowacyjny hełm strażacki", ATEST 5/2013

- "Stres termiczny przyczyną śmierci strażaków", ATEST 5/2013

- Andrzej Kowerski: "Wyposażenie ochronne dla strażaków", ATEST 5/2013

- "Łączność dla straży pożarnej", ATEST 4/2013

- "Materiały wybuchowe - zmiana przepisów bhp", ATEST 12/2012

- "Nowe materiały na bieliznę dla strażaków", ATEST 12/2012

- "Profilaktyczny system przeciwpożarowy", ATEST 12/2012

- "Obuwie strażackie", ATEST 6/2012

- "Wkładki do rękawic dla ratowników", ATEST 5/2012

- "Jedzie, jedzie straż ogniowa, trąbka gra...", ATEST 10/2011

- "Palne - mimo atestów", ATEST 5/2011

- "Strażak nie jest pracownikiem...", ATEST 4/2011

- "Ochrona przeciwpożarowa", ATEST 3/2011

- "Grupa do zadań specjalnych", ATEST 2/2011

- Bronisław Bieś: "Zagrożenia pożarowe i wybuchowe", ATEST 12/2010

- Robert Kozela: "Obuwie do zadań specjalnych", ATEST 12/2010

- "Hełm strażacki", ATEST 11/2010

- "Chemiczne źródła światła", ATEST 8/2010

- "Szkolenia bhp strażaków OSP", ATEST 8/2010

- Strażak - ocena ryzyka zawodowego (cd.), ATEST 8/2010

- Strażak - ocena ryzyka zawodowego, ATEST 7/2010

- Radosław Jadwiszczak: "Ochrona przeciwpożarowa. Co powinni wiedzieć pracownicy?", ATEST 5/2010

- Radosław Jadwiszczak: "Użyteczna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego", ATEST 4/2010

- "Szkolenie z zakresu ppoż.", ATEST 2/2010

- Adam Siatka: "Przygotowanie do ewakuacji i zasady jej prowadzenia (cd.)", ATEST 10/2009

- Adam Siatka: "Przygotowanie do ewakuacji i zasady jej prowadzenia", ATEST 9/2009

- "Dla wojska i służb ratowniczych", ATEST 9/2009

- Adam Siatka: "Materiały niebezpieczne pod względem pożarowym", ATEST 7/2009

- Adam Siatka: "Bezpieczeństwo pożarowe - podział budynków", ATEST 6/2009

- "Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej", ATEST 6/2009

- Adam Siatka: "Przygotowanie przeciwpożarowe obiektów", ATEST 5/2009

- Adam Siatka: "Kontrola bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów i użytkowników", ATEST 4/2009

- "Aerozolowe generatory gaśnicze", ATEST 6/2008

- "Dyskutujemy o szkoleniach z ochrony ppoż.", ATEST 6/2008

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32724559