ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Zadania służby bhp

W ATEŚCIE nr 1/2012 opublikowaliśmy pierwszy artykuł cyklu "Zadania służby bhp" autorstwa Lesława Zielińskiego. Jesteśmy przekonani, że nasz cykl będzie pomocą dla wszystkich osób zdobywających zawód behapowca oraz dla młodych pracowników służby, którzy stawiają pierwsze kroki, natomiast dla praktyków z wieloletnim stażem okaże się przydatnym kompendium.

Dotychczas ukazały się artykuły:

- Kontrola warunków pracy, ATEST 1-3/2012

- Informowanie pracodawcy o zagrożeniach, ATEST 4-5/2012

- Analiza stanu bhp w zakładzie pracy, ATEST 7, 9, 11, 12/2012

- Modernizacje, inwestycje - udział służby bhp, ATEST 2, 4/2013

- Udział w odbiorach, ATEST 6/2013

- Wpływ na bezpieczeństwo procesów produkcyjnych, ATEST 8, 10/2013

- Ergonomia jako zadanie służby bhp, ATEST 12/2013, 1/2014

- Opracowywanie zuzp i innych dokumentów wewnętrznych w zakładzie, ATEST 2-3/2014

- Udział służby bhp w opracowywaniu i opiniowaniu instrukcji, ATEST 4-6/2014

- Udział służby bhp w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, ATEST 7-12/2014, 1-2015

- Sporządzanie protokołu wypadkowego, ATEST 2, 4, 6, 9/2015

- Zdarzenia potencjalnie wypadkowe, ATEST 10, 12/2015, 1/2016

- Badanie zachorowań na choroby zawodowe, ATEST 3/2016

- Badanie przyczyn i okoliczności zachorowań na choroby zawodowe, ATEST 5/2016

- Sporządzanie statystycznej karty wypadku (Z-KW), ATEST 7/2016

- Wypełnianie statystycznej karty wypadku (Z-KW), ATEST 8/2016

- Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań służby bhp, ATEST 10/2016

- Dokumenty i rejestry prowadzone przez służbę bhp, ATEST 11/2016

- Dokumentacja nieobowiązkowa, ale często niezbędna, ATEST 1/2017

- Doradztwo, ATEST 2, 4, 5/2017

- Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego, ATEST 7, 10/2017; 1, 3, 11/2018; 1/2019

- Współpraca w zakresie szkoleń bhp oraz adaptacji zawodowej nowych pracowników, ATEST 2, 4, 8/2019

- Instruktaż stanowiskowy, ATEST 2/2020

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57586880