ATEST Ochrona Pracy

25 lipca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 5/2024

Stres w kasynie gry

Ruletka

Kasyna gry postrzegane są jako miejsca zabawy ludzi zamożnych. Wiedza o tym, na co narażeni są pracownicy kasyn, jest dostępna tylko nielicznym. Wynika to ze specyfiki środowiska - hermetycznego, strzegącego swoich tajemnic. Autor artykułu przepracował wiele lat w kasynach, co dało mu wiedzę na temat problemów pracowników tej branży.

Na podstawie wytycznych zawartych w normie ISO 10075-1,2,3 sporządzony został schemat czynników stresogennych występujących u pracowników kasyna - inspektorów stołów oraz krupierów.

Czynniki stresogenne, związane z pracą w kasynie, zostały podzielone na pięć grup (ryc. 1):

- wymagania związane z charakterem wykonywanej pracy,

- fizyczne warunki środowiska pracy,

- społeczne i organizacyjne warunki pracy,

- czynniki społeczne poza pracą,

- syndrom pracownika zmianowego (nocnego).

Ryc. 1. Czynniki stresogenne związane z pracą zmianową w kasynie gry (opracowanie autora)
Ryc. 1. Czynniki stresogenne związane z pracą zmianową w kasynie gry (opracowanie autora)

Wymagania związane z charakterem pracy

Pierwszą z wymienionych kategorii są wymagania związane z charakterem wykonywanej pracy. Przede wszystkim jest to praca pod stałym nadzorem. W kasynie wszędzie, poza toaletami i pomieszczeniami socjalnymi, zainstalowane są zamaskowane kamery i mikrofony. Nagrywane jest wszystko. W każdym momencie może być pracownikowi postawiony zarzut, że np. za mało uśmiecha się do klientów. Do tego dochodzi agresywność i złośliwość przełożonych w przypadku nawet drobnych problemów. W takich warunkach łatwo o popełnienie pomyłki. Błędy w kasynie zdarzają się, a jeśli zostaną ujawnione, natychmiast sporządzany jest pisemny raport z incydentu i w konsekwencji osoba, która się pomyliła, traci część premii, przy czym wymiar kary zależy tylko i wyłącznie od decyzji kierownictwa. Ze współpracą zespołową bywa różnie, przeważnie jest jednak na dobrym poziomie ze względu na konieczność przestrzegania procedur. Ale duża rotacja personelu, związana z marnymi zarobkami i uciążliwymi warunkami pracy, powoduje jej pogorszenie.

Krupierzy i inspektorzy stołów (przy grach karcianych) są zobowiązani świadczyć pracę w pozycji stojącej. Przy stołach do ruletki siedzieć mogą jedynie inspektorzy. Praca na nocnej zmianie powoduje odwrócenie naturalnego cyklu aktywności dobowej (dzień - praca, noc - sen). Prowadzi to do dużego dyskomfortu i do fizjologicznych zaburzeń. Zdarza się, że inspektorzy i krupierzy muszą pracować nawet przez 8 kolejnych nocy. Ponadto udręką są ciągłe zmiany w grafikach, związane z rotacją personelu i absencją chorobową. Ulegają one zmianom nawet z godziny na godzinę, a pracownicy stawiani są przed faktem. Ci, którzy oponują, są karani pozbawieniem premii lub nawet zwolnieniem z pracy. Przystosowanie do pracy w ciągłym stresie to poważne wyzwanie i przyczyna dużej rotacji personelu. Ci, którzy pomimo problemów z adaptacją nadal pracują, wykonują swoje obowiązki traktując je jako przymus, konieczność życiową bez poczucia satysfakcji zawodowej.

Fizyczne warunki środowiska pracy

Dużą uciążliwością jest zbyt wysoka temperatura na sali. Latem często przekracza 24°C. Jest to uciążliwe ze względu na wymagany firmowy mundurek, koszula zapięta pod szyją z muchą. Do tego dochodzi hałas. W Polsce norma ustala średnie dopuszczalne natężenie hałasu dla sal interesantów w urzędach i bankach na 50dB. W kasynie źródłem hałasu jest muzyka, głośne rozmowy i krzyki zdenerwowanych klientów przy stołach do gry. Najgorzej jest podczas imprez kasynowych, urozmaicanych koncertami na żywo. Hałas sprawia, że ciężko jest utrzymać wysoki poziom koncentracji. W takich warunkach bardzo łatwo o popełnienie błędu.

Wiele do życzenia pozostawia też oświetlenie miejsca pracy. Problem dotyczy głównie złego dobrania mocy żarówek. Pracodawca, choć jest zobowiązany do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami, często się do nich nie dostosowuje. Oświetlenie stanowisk z ruletkami jest niewystarczające, natomiast oświetlenie na stołach karcianych zbyt intensywne (lampy działają jak promienniki). Jeśli chodzi o system wentylacji, często działa on źle i jest zbyt duszno, za gorąco albo za zimno. Poważny problem stanowi palenie papierosów przez klientów. Pomimo obowiązującej w Polsce od 2010 roku ustawy antynikotynowej nadal wielu klientów pali w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz palenia. Ryzyko utraty klientów, a tym samym zysków, sprawia, że kierownictwo pozwala gościom na łamanie ustawy i nie reaguje nawet wtedy, kiedy klient dmucha pracownikowi dymem papierosowym w twarz.

Społeczne i organizacyjne warunki pracy

Agresja ze strony klientów jest dość powszechna. Szczególnie narażeni są na nią krupierzy i inspektorzy prowadzący grę na stołach. Agresja spowodowana jest silnymi emocjami. Goście kasynowi przegrywają niejednokrotnie znaczne kwoty i zdarza się, że nie panują nad swoim zachowaniem. Rzucają przekleństwa i wyzwiska pod adresem obsługującego krupiera. Towarzyszą temu wrogie spojrzenia, niedwuznaczne miny i gesty, a nawet groźby karalne. Dochodzi też do rękoczynów. Najłagodniejszą formą czynnej agresji jest uderzanie pięścią w stół. Ostrzejsze formy to plucie, rzucanie popielniczkami, szklankami oraz w skrajnym przypadkach próby pobicia pracownika oraz dewastacja firmowego sprzętu.

Ryc. 2. Znaczki, które musieli nosić pracownicy kasyna
Ryc. 2. Znaczki, które musieli nosić pracownicy kasyna

Personel zmaga się również ze złą atmosferą w pracy. Tworzy ją przede wszystkim kierownictwo, które akceptuje i stosuje opresyjny system. Wszelkiego rodzaju kary są na porządku dziennym, a nagrody i pochwały należą do rzadkości. Dyrekcja toleruje nie tylko różne formy agresji wobec pracownika ze strony bezpośrednich przełożonych, ale również występowanie mobbingu, nazywanego - dla umniejszenia wagi problemu - koleżeńskimi dowcipami. Złą atmosferę w pracy powodują między innymi takie akcje ze strony pracodawcy, jak zmuszanie pracowników do noszenia infantylnych znaczków typu: "Zwróć mi uwagę jeśli się nie uśmiecham", "Wymagaj ode mnie uśmiechu", "Powiedz mi proszę jeśli się nie uśmiecham" lub też bardziej stonowanych: "Lubię się uśmiechać". W odczuciu większości pracowników praca z takimi "ozdobami" ośmieszała ich w oczach klientów i uwłaczała ich godności (ryc. 2).

Przykładem skrajnie nieodpowiedzialnego traktowania pracowników może być sytuacja krupierki, która ze względu na ciążę została przesunięta na stanowisko recepcjonistki, gdzie przez 8 godzin pracowała w pozycji siedzącej przy monitorze komputerowym, bez dostępu do światła dziennego, w miejscu o dużym stężeniu dymu papierosowego. Kiedy odważyła się zaprotestować, usłyszała, że "ciąża nie jest chorobą i że będzie siedzieć tu aż do rozwiązania".

W kasynie wszechobecne jest traktowanie pracowników w sposób uwłaczający ich godności, noszący znamiona mobbingu. Sytuacje, w których przełożeni krzyczą na pracowników, używają niecenzuralnego słownictwa, grożą, poniżają, nie należą do rzadkości. Dochodzi też do molestowania seksualnego. Zła atmosfera w pracy przenosi się na konflikty między pracownikami. Polegają one na izolowaniu, rozsiewaniu plotek, ośmieszaniu, krytykowaniu pracy, życia osobistego oraz obsypywaniu wyzwiskami. W odczuciu większości pracowników o sposobie traktowania decydują układy nieformalne, a o awansie nie kompetencje i wiedza, ale zwykłe kumoterstwo.

Czynniki społeczne poza pracą

Do czynników tych należą: warunki do odpoczynku po pracy nocnej, które zależą w dużej mierze od sytuacji lokalowej i rodzinnej, sytuacja ekonomiczna pracownika oraz wsparcie ze strony rodziny, a raczej brak tego wsparcia i zrozumienia. Stosunkowo małe zaangażowanie w sprawy rodzinne podyktowane jest innym trybem życia: w nocy praca, w dzień sen. Powoduje to rozluźnienie więzów rodzinnych, często jest przyczyną konfliktów z domownikami.

Syndrom pracownika zmianowego

Bardzo ważną grupą czynników stresogennych jest syndrom pracownika zmianowego. Zmaga się on z niedoborem snu, ma problemy z zaśnięciem, odczuwa ciągłe przemęczenie, ma trudności z koncentracją. Praca zmianowa powoduje, że sen ulega przesunięciu na porę dnia. Część pracowników nie ma do tego warunków z racji innych obowiązków (np. opieka nad dziećmi). Zdarza się, że pracownik nie może wyspać się od razu (sąsiedzi, dom przy ruchliwej ulicy itp.). Z konieczności śpi wtedy, kiedy jest to możliwe. Zwykle jest to drzemka przerywana wybudzeniami. Praca w nocy pod ciągłą presją, w niekomfortowych warunkach, powoduje, że część pracowników jest wyczerpana, co powoduje problemy z zasypianiem. Osoby, które nie mają odpowiednich warunków do wyspania się w dzień, są chronicznie przemęczone. Praca pod presją przełożonych i klientów, hałas, problemy z oświetleniem, wentylacją, uczucie ciągłego zmęczenia mogą powodować, szczególnie u młodych pracowników lub osób po 40 roku życia, problemy związane z koncentracją, co jest ważne ze względu na specyfikę pracy.

Własne badania

Ryc. 3. Porównanie poszczególnych objawów zmęczenia po pracy na zmianie dziennej i nocnej na podstawie ankiety odczuć subiektywnych pracownika.
Ryc. 3.Porównanie poszczególnych objawów zmęczenia po pracy na zmianie dziennej i nocnej na podstawie ankiety odczuć subiektywnych pracownika.

Podjąłem próbę oceny uciążliwości za pomocą własnej ankiety, w której każdy z badanych oceniał poziom czynników mających wpływ na jego pracę. Badanie przeprowadzono w marcu 2011 r. Spośród 133 krupierów i inspektorów zatrudnionych w jednym z kasyn w badaniach ankietowych wzięło udział 79 ochotników (59%).

Z wyników badań ankietowych, dotyczących wpływu czynników środowiska pracy na pracujących w kasynie, wynika, że najwięcej osób, bo aż 98% za najbardziej dokuczliwe uznało bóle kręgosłupa, nóg, pleców spowodowane pracą w pozycji stojącej. Częste infekcje górnych dróg oddechowych to skutek słabej wentylacji i dymu papierosowego. W dalszej kolejności uplasowały się: zbyt niskie zarobki - 93%, praca nocna i związany z nią niedobór snu - 86%, presja ze strony przełożonych - 85%, agresja ze strony klientów - 85%.

Wyniki dotyczące występowania objawów zmęczenia po pracy w nocy wskazują, że największą uciążliwością są: zmęczenie fizyczne, zmęczenie oczu, ból kręgosłupa, brak energii, pogorszenie koncentracji. Na rycinie 3 przedstawiono rozkład procentowy częstości występowania poszczególnych objawów zmęczenia. Inspektorzy i krupierzy skarżyli się również na problemy z zaśnięciem (69%) oraz na dolegliwości ze strony układu pokarmowego (44%).

Wyniki testu wg Horne-Ostberga (modyfikacja K. Kwarecki) wykazały, że wśród pracowników kasyna występuje stosunkowo wysoki procent osób z chronotypem wieczornym - 22% i zdecydowanie wieczornym - 5%. Jest to korzystne, lepiej tolerują oni pracę nocną. Większy procent w kasynie pracowników z chronotypem wieczornym niż jest to obserwowane w innych grupach pracowników zmianowych/nocnych może świadczyć o dokonującej się nieustannie samoselekcji.

Na podstawie zamieszczonych powyżej danych należy stwierdzić, że krupierzy i inspektorzy są w bardzo poważnym stopniu narażeni na szereg niekorzystnych czynników występujących w tym specyficznym środowisku pracy. Większość wymienionych czynników ma duży lub bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników. Warunki pracy w kasynie są skrajnie nieprzyjazne. Jest to praca: źle opłacana, z przewagą zmian nocnych, w większości w pozycji stojącej, pod stałym nadzorem i nieustanną presją przełożonych, dyspozycyjna, obarczona dużym ryzykiem popełnienia pomyłki, wykonywana w nieodpowiednim oświetleniu i temperaturze, w pomieszczeniach słabo wentylowanych, w zadymieniu (dymie tytoniowym), hałasie, pod niekompetentnym kierownictwem, w narażeniu na agresję ze strony klienta, w złej atmosferze, gdzie występuje mobbing.Koniec

Bibliografia

1. Majda T.: Wymagania BHP w biurze: Materiały dla pracodawców, osób kierujących pracownikami i projektantów pomieszczeń pracy, Ośrodek Edukacyjny BHP dla Ciebie, Warszawa.

2. Nachreiner F.: (1995). Standards for ergonomics principles relating to the design of work systems and to mental workload. Applied Ergonomics, 26, 4, s. 259-263.

3. Nachreiner F.: (1999). International standards on mental work - load - The ISO 10 075 Series. Industrial Health, 37, s. 125-133.

4. Zużewicz K.: Praca zmianowa, [w:] Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, red. D. Koradecka, CIOP-PIB, Warszawa 2008, s. 607-627.

5. Zużewicz K., Kwarecki K., Waterhouse J.: Skutki fizjologiczne pracy zmianowej, CIOP, Warszawa 2001.

6. Zużewicz K.: Zastosowanie chronofizjologii w prewencji wydarzeń wypadkowych. [w:] Podstawy prewencji wypadkowej, red. Z. Pawłowska, CIOP-PIB, Warszawa 2008: s. 311-327.

7. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 169, poz. 1650 ze zm.).

8. PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Bogusław Kurek

Dodaj swój komentarz


KOZUNIA: Stres jak przed wyborami do Zarządu to też ruletka(2011-12-19)

ja: gdybym nie pracowała w kasynie pomyślałabym, że praca w(2011-12-21)

Egon: Gdyby głupota miała skrzydła fruwałabyś niczym(2011-12-21)

Pysio: Zdecydowanie popieram Egona. Obraźliwy ton względem krupierów a żartobliwy(2011-12-21)

Autor: Do JA, Witam przedstawicielkę kasynowego kierownictwa ! Gdybym nie(2011-12-21)

ja: akurat się złożyło że jestem inspektorem ale pracuję w(2011-12-21)

ja: i jeszcze do Pysio: nie wiesz czy pracowałam za(2011-12-21)

Norebo: well , well , well ....wiec może i ja(2011-12-22)

Norebo: Za mało tu miejsca , na opisanie każdego dnia(2011-12-22)

Autor: Witaj Norebo, Cieszę się , że dołączyłeś do forum.(2011-12-22)

Jan: Bardzo pouczający artykuł. Warty rozpropagowania!!! Gdyby problemem zajęły się(2011-12-22)

mrrry: Do ja- Ty jesteś przykładem marionetki krórą można pociągać(2011-12-24)

Ryndzin: To pewnie nie będzie nic odkrywczego, ale kazda grupa(2011-12-27)

Maciej Ś.: Pozostaje zatem wybrać (o ile jest z czego wybrać)(2011-12-27)

ZOZ: Macieju. Przed snem po wyborze lżejszej pracy weź(2011-12-27)

Maciej Ś.: "ZOZ" - ty już wziąłeś (LODEIPEINA, to mój wynalazek),(2011-12-27)

Egon: Nie chodzi o to abyśmy zmienili profesję, która jest(2011-12-27)

Głos: Banda czworaków i patoli. Taki sam syf jak wszędzie.(2011-12-28)

Sebastian: Rozumiem, ze jest to artykuł dla pisma branżowego dotyczącego(2011-12-29)

Misiek: Do Sebastiana; tak praca w kasynie to niestety MIT!!!(2011-12-30)

Pracownik CP: Ja w sprawie plakietek, które musieli nosić pracownicy -(2012-01-01)

mrrry: Musimy pamietać , że nie wszyscy kierownicy są zli(2012-01-02)

Bond: Oczywiście, że nie wszyscy kierownicy są źli. Jak nie(2012-01-02)

frajer: Pracowałem,kilka stanowisk zaliczyłem,wiem z czym to się je.Każdy ma(2012-01-04)

Gość: Z Tym Gościem z klasą mam na myśli Piotra(2012-01-06)

Norebo : Po głębszej refleksji , postanowiłem napisać ciąg dalszy ,(2012-01-07)

Norebo: W ostatnim słowie , szczególnie kierowanym do Dyrekcji i(2012-01-07)

Maciej Ś.: Czymże różni się inspektor (samiec, niekoniecznie alfa) CP od(2012-01-07)

wrrr: Pracownicy CP nie milczcie, mówcie o wszystkim co was(2012-01-07)

Yhym: Papierosy piękna sprawa.. Szczególnie jak 7 skosów naraz odpali(2012-01-08)

Irys: NIE CHCEMY WDYCHAĆ TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW ZAWARTYCH W DYMIE TYTONIOWYM!!!(2012-01-09)

Maciej Ś.: Praca w warunkach szkodliwych jest prawnie niedopuszczalna. Jeżeli nie(2012-01-09)

Stanisław K.: Wdychanie dymu tytoniowego tzw. palenie bierne ma udowodnione znaczenie(2012-01-09)

ossey: To chyba dotyczy nie tylko kasyn. To jest zdecydowanie(2012-01-10)

Jan: Cześć Ja, to co piszesz o mobbingu i molestowaniu(2012-01-11)

Mik: w CP nie szanują nikogo, jesteś dla nich zerem.(2012-01-11)

Maciej Ś.: Gdzie te czasy, kiedy "w pracy" można było odpocząć.(2012-01-12)

DużoSmalcu: A chodzi o Bogusia od "bogusiowni" ? kasjera ?(2012-01-12)

żarówa: no i kogo macie na myśli pisząc "kanarkowy sweterek"(2012-01-12)

Norebo : Boguś z " bogusiowni " intelektem obłędnym nie grzeszył(2012-01-12)

Autor- Boguś z Bogusiowni: Witaj Norebo, skoro mnie wywołałeś to jestem. Najpierw(2012-01-13)

Norebo: No tak , to już nie pierwszy raz gubi(2012-01-13)

Boguś z Bogusiowni: Cher Norebo, merci beaucoup pour des mots que j(2012-01-13)

sebastiano: Witam wszystkich. Już od dłuższego czasu nie pracuje w(2012-01-14)

Norebo : Witaj Bogusiu ta wiadomość jest skierowana głównie do Ciebie(2012-01-14)

Norebo : No skoro już tak się rozpisałem , to może(2012-01-14)

Norebo : Do Dyrekcji : Kupcie sobie wreszcie zamiast ciastek do(2012-01-14)

Maciej Ś.: Praca w warunkach szkodliwych??? Coś się porypało... Zdecydowana większość(2012-01-14)

Autor- Boguś z Bogusiowni: Witaj Norebo i WY wszyscy, którzy czytacie mój artykuł(2012-01-14)

ossey: pozdrowienia dla(2012-01-15)

Autor: Witaj Ossey, Cieszę się , że zaglądasz na(2012-01-15)

as: Trochę słysze o pracy w kasynach i powiem Wam(2012-01-15)

oberon: I co nieudacznicy, lepiej się Wam zrobiło jak się(2012-01-16)

Autor Boguś z Bogusiowni: Witaj Sebastiano, dziękuję Ci za Twój wpis , który(2012-01-16)

nieudacznik: Utarczki słowne, ignorowanie, bezpodstawne oskarżenia i obmawianie za plecami(2012-01-16)

Autor Boguś z Bogusiowni: Do osoby podpisującej się "nieudacznik": rozumiem , że Twój(2012-01-17)

nieudacznik: Tak - mój pseudonim jest aluzją na intrygi oberona.(2012-01-19)

lubię mieć trochę w czubie: Widzę, że ambitny artykuł ukazujący rzecz oczywistą, jaką jest(2012-01-19)

Maciej Ś.: Abstrachując od CP, miałem kiedyś "wyjątkowego" szefa, którego zdefiniowałem(2012-01-19)

Maciej Ś.: Kliniczny przypadek patologicznego zwyrodnienia moralności - tak kiedyś zdefiniowałem(2012-01-19)

pracownik kasyna: Płaczecie i płaczecie - ale czy wy krupierzy i(2012-01-19)

Norebo: Bogusiu pozwól że ja odpisze " pracownikowi kasyna "(2012-01-19)

Maciej Ś.: Na każdy duperelny temat można napisać epistołę..., a i(2012-01-19)

pracownik kasyna: Norebo - postaram się przynajmniej częściowo(z braku czasu)odpowiedzieć. No(2012-01-19)

RIB: BRAWO NOREBO!!! JESTEŚ WIELKI!!! PRACOWNICY CP KOCHAJĄ CIĘ!!! TAK(2012-01-19)

Norebo: Szanuje każdą opinie , jestem otwarty na to że(2012-01-19)

Norebo: PRAWA : pracownik ma prawo iśc na zwolnienie(2012-01-19)

Norebo: Dziękuję RIB , cieszy mnie to że czytacie i(2012-01-19)

pracownik kasyna: Norebo - co do niektórych kierowników sali to masz(2012-01-19)

Norebo: Zgodze się tylko w połowie z Twoim ostatnim zdaniem(2012-01-19)

Autor Boguś z Bogusiowni: Witaj Norebo, Zgłaszam się pierwszy i o kontakt z(2012-01-19)

Norebo : bardzo proszę :(2012-01-20)

kij w mrowisko: Ojojoj, ludzie, ludzie, ludki kasynowe... Załóżcie forum i tam(2012-01-20)

frajer: Robi się ciekawie. Ale pamiętajcie,że i od kierowników ktoś(2012-01-20)

orebon: Widzę, że nieudacznicy się rozkręcają!! Mrożąca w żyłach krew(2012-01-20)

Autor Boguś z Bogusiowni: Do "Kija w mrowisko" - Odrobinę cierpliwości, na wszystko(2012-01-20)

Norebo : Do orebona : widać że jesteś przedstawicielem kierownictwa ,(2012-01-20)

Obserwator: Witam! Bardzo ciekawa dyskusja. Nie pracowałam nigdy w kasynie,(2012-01-20)

Emo: Obserwatorze skup się na tym co czytasz... to może(2012-01-20)

James: powściągliwie rzecz ujmując oberonowi nie pomorze już nawet najlepszy(2012-01-20)

frajer: Nie. Sugeruję tylko,że krytyką miażdżeni tu kierownicy również doświadczają(2012-01-20)

pracownik kasyna: Potwierdzam - w moim kasynie też mamy aktualnie staffowe(2012-01-21)

Norebo : Widzisz kolego o pseudonimie " frajer " to również(2012-01-21)

RIB: TAK, TAK połóżmy temu kres!!! Weźmy sprawy w swoje(2012-01-21)

Maciej Ś.: Zagrajcie w innym (nie w waszym) kasynie. Rozbijcie bank.(2012-01-21)

Dziwny: ALEX i MOBBING!!! ha ha ha ha ha. Co(2012-01-21)

związki: RIB jesteś jednym z niewielu który chyli czoła przed(2012-01-21)

Hunk: Norebo! Przecież ty masz już ksywkę(2012-01-21)

prymus: Do Macieja Ś. Ty też możesz rozbić bank,wygrać miliony,założyć(2012-01-21)

Maciej Ś.: "prymusie", ja jestem już wystarczająco szczęśliwy. Tobie natomiast brakuje(2012-01-21)

pracownicy kasyna: Tak staram sobie przypomnieć kiedy w ciągu ubiegłego roku(2012-01-21)

Dr.: Macieju - piszesz niegrzecznie bo zapomniałeś wziąć(2012-01-21)

Maciej Ś.: Zakompleksiony bidoku, po co po "dr" stawiasz kropkę? No(2012-01-21)

Maciej Ś.: Gdybym naśladował "pracowników kasyna" (vide powyżej), to mógłbym ci,(2012-01-21)

ZOZ: Macieju. FEKALIA na tym forum są niedopuszczalne. Weź LODREIPEINE(2012-01-21)

Maciej Ś.: Dedykuję ci mój wpis powyżej, w "stylu" "pracowników kasyna".(2012-01-21)

bhp: Ale chamy w tych kasynach pracują(2012-01-22)

RIB: do związki: skucha!!! RIB=konkurencja! Chciałabyś aby tak było aby(2012-01-23)

ZAMKNĄĆ KASYNA: Do bhp Normalne chamstwo i drobnomieszczaństwo!!!!!!!!(2012-01-23)

Norebo : Doszły Mnie słuchy , że to nie żart i(2012-01-24)

pikuś: A co z mobbingiem? Co z zarobkami od przynajmniej15(2012-01-24)

Norebo: Absolutnie słuszna uwaga Pikuś , dla jednych to praca(2012-01-24)

Maciej Ś.: Wg danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy(2012-01-24)

Michal: Mobbing jest jasno zdefiniowany, ale....NIKT nie chce go jakoś(2012-01-24)

Maciej Ś.: Nie ma to jak własny, niepodważalny, jedynie słuszny pogląd.(2012-01-24)

Norebo : Macieju czy nie uważasz , że bierna postawa wobec(2012-01-24)

Maciej Ś.: Ciąg dalszy przytoczonego wyżej tekstu - "Stwierdzili oni (naukowcy(2012-01-24)

Sprężyna: I co? Juz koniec dyskusji? Zapowiadało się tak rewolucyjnie,(2012-01-26)

kasjer: Kurde ! Tyle lat juz tu pracuję i jeszcze(2012-01-26)

Sprężyna: Kasjer, to nie tak. Zamiast wykonywać te wszystkie skomplikowane(2012-01-26)

anonymus: Tak! Ja!(2012-01-26)

kasjer: A tak w ogóle to dla kogo jest ta(2012-01-26)

lola: Anonymus napisz coś więcej. Słyszało się o jakiś imprach(2012-01-28)

Avicii: Słyszało się Idioto również , że to Babcia Wojtka(2012-01-28)

ja: Skończmy tą dyskusję! Jesteśmy(2012-01-28)

lila: lola to jakaś nie zaproszona i nie awansowana i(2012-01-29)

Maciej Ś.: "lola" z "lilą" podjechały na stację paliw samochodem. "lola"(2012-01-29)

Boguś z Bogusiowni: Uprasza się wszystkich uczestników forum o nie używanie obelżywego(2012-01-30)

Maciej Ś.: To, o co się "uprasza", jest wymogiem regulaminowym. Ale(2012-01-30)

ważne pytanie: a ile na punkt? a kto ma break listę?(2012-02-01)

?: A tak serio, to ile(2012-02-01)

SOR: Maciusiu. Weź LODREIPEINE bo inaczej zostaniesz prymitywnym(2012-02-01)

gugu: dzisiaj ma(2012-02-01)

Maciej Ś.: Admin ukatrupił "Świstaka" i.............komentarz. Czyżby zadziałała(2012-02-03)

grabarz: Macieju. Kiedy pogrzeb świstaka(2012-02-03)

Maciej Ś.: Jest szanca (chociaż mikra), że "Swistak" się jeszcze wybudzi(2012-02-03)

marcin: Ja bym tu powyrzucał więcej obraźliwych(zapewne nie prawdziwych) wpisów,(2012-02-03)

nikt: Facet z kobietą są pierwszy raz w kasynie, stają(2012-02-05)

Norebo : Do osoby która podpisała się moim nickiem , Ja(2012-02-05)

Norebo: To zbytek łaski przypisywać mi , oprócz wrodzonej złośliwości(2012-02-05)

Maciej Ś.: Nie czuję się "niezadowolonym malkontentem". Irytuje mnie tylko wszechobecność(2012-02-05)

cyrkowiec: Pytanie do tego Prawdziwego Norebo? Norebo to w(2012-02-05)

Maciej Ś.: "cyrkowcowi" dedykuję: "śmiej się pajacu, śmiej".......... w stosownym ci(2012-02-05)

NZOZ: Maciusiu. Widzę po wpisach ,że nie bierzesz LODREIPEINY !(2012-02-05)

Maciej Ś.: A już tyle LODEIPEIN, bo po prostu(2012-02-05)

Norebo: zalosni jestescie ja nie nazekam ja jestem tylko przedluzacz(2012-02-05)

Maciej Ś.: Sądząc po stylu i pisowni (powyżej), to chyba jednak(2012-02-05)

nikt: Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę(2012-02-05)

adw: Macieju. Nikt przekazuje informację. Bądź(2012-02-05)

Francuz: Art. 14. Jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania(2012-02-05)

Sprężyna: No po prostu pięknie. Widzę, że CP otrząsnęło się(2012-02-05)

Biały miś: Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć co nowego piszczy w(2012-02-05)

Biały miś: Wszystkich, którzy chcą zobaczyć co nowego piszczy w CP(2012-02-05)

Norebo : do Sprężyny oczywiście nadal będę pisał . Trzeba czegoś(2012-02-06)

Norebo : Do Cyrkowca to tylko taka literówka , chciałem sprawdzić(2012-02-06)

mikojako: Witam. pracowałem w tym szojszłejku. Natomiast nie ukrywajmy że(2012-02-07)

Anglik: Znów perfidny atak z pitstandu !!!! Tutaj same rzetelne,konkretne(2012-02-07)

Norebo : chwila , chwila Mikojako nie bardzo rozumiem co napisałeś(2012-02-08)

Maciej Ś.: Przed laty, gdy wchodziły u nas zmiany ("styropianowe"), na(2012-02-08)

Lastrada: Lubię Cię Norebo i Twoje wpisy.Zawsze warto walczyć o(2012-02-09)

mikry: Co jeszcze potrafisz zepsuć nasz zarządzie z Bożej(2012-02-12)

Hiszpan: Brawo, brawo Nadzorcy!!!! Blisko 100 osób w Krakowie straci(2012-02-12)

Norebo: Dziękuję Ci Lastrada :) to miłe móc przeczytać takie(2012-02-12)

Norebo : Nooo bardzo serdecznie witamy Kraków który zdecydował się dołączyć(2012-02-12)

Shakira: Trochę się pogubiliście w tym wszystkim ! Chcecie walczyc(2012-02-12)

Maciej Ś.: I okazuje się, że jest to pole dla plotkarzy(2012-02-13)

Majkel: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ustawa-hazardowa-nie-sluzy-kasynom-2479634.html lepiej nie będzie, na jakim poziomie są teraz(2012-02-13)

Hunk: Ale "Żółty Sweterek" wam dokopał na kasynowcy.pl. Ha,ha,ha. Aż(2012-02-13)

Jola : Kochani ! Strona: kasynowcy.pl działa ! Zapraszamy wszystkich. W(2012-02-15)

Węgier: Bardzo proszę nie piszcie już tyle jak jest źle(2012-02-16)

Łakatosz: A ja lubię kasyno. Nie lubię krupierów, kierowników, inspektorów,(2012-02-17)

Angelina: Katowice pozdrawiają !też(2012-02-18)

czapka: Komu należą się napiwki ? Temat,który o ile nie(2012-02-27)

barmanka z kasyna: W kasynie, w którym aktualnie pracuję krupierzy także uważają(2012-02-27)

Tier: Barmanko - to nie jest logiczne ze napiwki są(2012-03-05)

barmanka z kasyna: Tier - w takim razie może pytajmy klienta dla(2012-03-05)

Maciej Ś.: Ciekawe, czy "barmanka z kasyna" swoje napiwki, otrzymane od(2012-03-05)

Tier: Barmanko - Cóż....często goście przy stołach mówią że ten(2012-03-05)

barmanka z kasyna: Tier - tutaj nie chodzi nawet o to czy(2012-03-05)

obserwator: Do barmanki - z tego co piszesz wynika,że nie(2012-03-10)

Tier: Do oberwatora Dajmy już spokój z "wrzucaniem" sobie. Nawet(2012-03-11)

barmanka z kasyna: Tier - tak masz w 100% rację - "pracownicy(2012-03-12)

Tier: Stanę w obronie Waszych krupierów - błędy są częścią(2012-03-12)

barmanka z kasyna: Tier - czy kiedykolwiek słyszłaś żeby ludzie z baru,(2012-03-12)

Tier: Witam. Nie no - bez sensu. Wchodzimy już w(2012-03-13)

barmanka z kasyna: Tier - ale co jest bez sensu? Jakie "niuanse(2012-03-13)

Tier www.kasyniarze.e-fora.pl: Do barmanki. "zasadniczo to tylko logika i matematyka" I(2012-03-14)

obserwator: Po burzliwej dyskusji powrót do punktu wyjścia...:-) Tier, uważaj(2012-03-14)

barmanka z kasyna: Tier - a ja przekornie pozwolę sobie z mojej(2012-03-14)

krupierzyna: Barmanko z kasyna rozbawiłaś mnie swoimi wypowiedziami, skoro dla(2012-03-16)

barmanka z kasyna: Do "krupierzyno" - no i widzisz w twoim poście(2012-03-19)

Maciej Ś.: (Skopiowane z WP, 16.08.2012.) - "Inspektorzy handlowi grzmią -(2012-03-19)

barmanka z kasyna: Do Maciej.Ś - twoje wypociny dotyczą barów w pubach(2012-03-20)

Maciej Ś.: "...kamery i ciągłe inwentury..." świadczą jedynie o braku zaufania(2012-03-20)

Tier http://kasyniarze.e-fora.pl/: Witam. Kolejny raz już apeluje o "danie sobie spokój"(2012-03-20)

Maciej Ś.: "Płeć piękna"??? - - - Bez przesady. Więcej skromności(2012-03-20)

krupierzyna: Droga barmanko z kasyna, nie zamierzam się zniżać do(2012-03-21)

zELOWY MISIO: postraszaszyli Was, że nic już nie piszecie(2012-05-21)

Wodnik szuwarek: Postraszyć nie postraszyli , ale zatkali gębę kasą. Tipy(2012-05-21)

NORA: NIECH WYGRA LEPSZY POLSKA(2012-06-10)

koko: Chyba wygra LODREIPEINA ? Maciej na nią(2012-06-11)

spoko: ale NARAZIE NIE WYGRYWA BO ROBALE ATAKUJĄ i tymczasem(2012-06-12)

spoko: LODREIPEINA zaczyna działać jest(2012-06-12)

spoko: ...i za MAŁA DAWKA, .. NO ALE WYSTARCZY(2012-06-12)

Didi: Większej bzdury w życiu nie czytałam, nie wiem gdzie(2012-07-26)

Monica: Witam pracuje w kasynie w uk jako krupier,robilam tening(2012-11-14)

Olin: Witam,w Casinos Poland zwykle stało się po około 1h(2012-11-20)

Olin: Moja opinia o pracy w CP:Prawda o kasynie leży gdzieś pośrodku.Ja pracowałem 2,5 roku w CP w Poznaniu i muszę przyznać ,że praca jest ciężka,średnio płatna, czasem ciekawa.Ale jedno na pewno:Mobbing NIE JEST TUTAJ NORMĄ.Tak jak wszędzie są różni ludzie,tak samo tu są menadżerowie,pitbossowie,inspektorzy:wredni,średni i supermili. A specyfikę pracy w CP ugruntowały dwa czynniki: 1.klienci-80% graczy to ludzie uzależnieni od hazardu,którzy zachowują się jak każdy kto traci kontrolę nad tym co robi (jakby dać im wszystkim zakaz, kasyno zamknięto by w ciągu tygodnia) , 2.Podatek od gier wynosi w Polsce dla kasyn 50%,podniesiono go drastycznie pod koniec lat 90tych, co doprowadziło do zamknięcia mniejszych kasyn:Zakopane,Lublin,Karpacz,Ciechocinek,Rzeszów,itd..Podatek ten ZARZYNA branżę kasyn w Polsce i to ,że są na krawędzi wypłacalności przekłada się na sytuację krupierów i innych pracowników kasyn. (2012-11-20)

ex-nedved: najbardziej zabawna jest BARMANKA Z KASINA CHYBA , na calym swiecie jest tak ze pula tipow dzielona jest miedzy brac krupierow , w stanach jest specjalne stanowisko drinks girl , jestem za tym zeby kazdy dzial mial dla siebie bo inaczej nie doceni pracy drugiego wtedy ciekawe jakbyscie na barze plakaly dlatego krupierzy sa niezadowoleni bo taki jarus z kasy pierdzi w stolek ama wiecej pnkt niz krupier , ktory na te pieniadze pracuje , a na barze biora wolne w weekned a krupier wysluchuje ze nie ma kelnerki , (2013-02-25)

barmanka z kasyna: @ex-nedved - no i właśnie wyszedł z ciebie typowy cham - krupier, tylko ja tu pracuje, a reszta jak napisałeś: "pierdzi w stołki", gdzie ty krupierzyno-niedojdo widziałeś kasjera, który miał więcej punktów niż krupier. Ponadto, jak napisałam wcześniej nikt nie zna intencji gościa rzucającego tipy: czy jest to dla ładnej krupierki czy też ogólnie dla całego kasyna? Fakt, że to krupierzyny zbierają tipy nie ma tu nic do rzeczy - bo przecież jasne jak słońce jest to, że gość nie będzie latał z napiwkiem do kasy czy na recepcję - tylko zostawi go na stole ( jasne dla każdej inteligentnej osoby poza krupierzynami ). (2013-03-01)

any: Barmanko!!!!wez sie prosze nie wypowiadaj na tematy, na ktore masz pojecie ograniczone swoja wlasna barowa przestrzenia zyciowa. Pracuje w kasynie, gdzie kazdy ma tpiy dla siebie. rowniez barmanki. tylko, ze one zamiast latac po klientach, zbierac zamowienia i usmiechac sie to stoja za barem z zalozonymi rekmi, albo podaja drinki z niechetna mina i potem pacza, ze krupierzy maja tipy a one po 5 zeta dziennie. Jak pracujesz tak masz (2013-03-21)

dusiolek88: Witam wszystkich bardzo serdecznie :) Przepraszam, że wyrwę się jak Filip z konopi i zapytam, mam propozycję pracy w nowo powstającym warszawskim kasynie w Warszawie, stanowisko - kasjerka. Jestem młodą osobą, moje wyobrażenie o pracy w kasynie (dopóki nie przeczytałam artykułu oraz Państwa opinii) to piękne pomieszczenia, pełna kultura i satysfakcjonujące zarobki - taka aura wyjęta z serialu :) Chciałabym prosić o konkretną opinię czy jest sens zawracania sobie głowy?? Z góry dziękuję za wszystkie opinie. Pozdrawiam! (2013-04-02)

Maciej Ś.: "...........i wśród serdecznych przyjaciół, psy zająca zjadły". Z taką "serdecznością" (która aż tryska tu we wpisach "kasyniarzy") trzeba się, niestety liczyć. PS. A na spotkanie z szarmanckim "Bondem" raczej nie ma co liczyć. Co najwyżej łyse karki, albo inni.........degeneraci. (2013-04-02)

Callisto: Wszystko zależy od kasyna do którego się trafi. Pracowałam najpierw w jednym kasynie, gdzie mobbing, bezpodstawne trzymanie krupierów po kilka godzin na pustych stołach było normą. Dyrektor wyżywał się na pracownikach za zbyt kiepski wynik, terroryzowani byli pitbossi, my za 'złe rzucanie', niejednokrotnie grożono nam zwolnieniami i kiepską opinią jaką on może nam wystawić. Sama spółka nie widzi błędów tego wariata, gracze widzieli, że raz krupier stoi dwie godziny (gdy ogrywa), a raz 10 min (no kurczę, trafił) i zmiana. Odeszło bardzo dużo VIP-ów, co dla naszych napiwków było zabójcze, nie wspominając o prestiżu kasyna. Za karę zabraniano nam się zamieniać ze sobą, czy skreślano z list z requestami. Za zbyt wysoki napiwek i 'stratę' dla kasyna można było dostać dwa tygodnie recepcji lub stania na stanowisku inspektorskim/chippera z zastrzeżeniem, żeby nie dopuszczać tej osoby do gry. Mamy indywidualne napiwki, więc kara była dotkliwa. Teraz pracuję w tym samym mieście, kasynie tej samej spółki i różnica jest kolosalna. Rotacja na stołach jest co pół godziny, jeżeli nic się nie dzieje to pół godziny pracy, pół przerwy, przy większym ruchu zdarza się godzina, półtorej. Można sobie wybrać zmiany jakie nam pasują (dzienne/nocne), nie ma problemu z prośbami o wolne dni w następnym miesiącu. Kierownictwo nie robi problemów, gdy gracz wygra dużą kwotę, wręcz sami namawiają do podziękowania krupierowi i inspektorowi. W stuffie mamy porządny ekspres do kawy, w którą zaopatruje nas firma (co w poprzednim miejscu było najwyżej marzeniem, stał automat z płatną lurą). Zawsze można też zamówić coś z baru, nie ma problemu żeby nam ktoś zrobił mrożoną kawę, czy herbatę, mamy też zniżki na kanapki 50% (wcześniej oczywiście mieliśmy zakaz zamawiania w barze, jak i z restauracji. Ewentualnie dostawaliśmy resztki z kateringu dla graczy, o ile nie zjedli wszystkiego, co po całej nocy stania było mało apetyczne). Naprawdę, przed rozpoczęciem pracy radzę zrobić wywiad środowiskowy, bo spółka spółce nie równa, a i w jednej rodzinie są lepsze i gorsze kasyna. (2015-07-08)

steven69: No no, ja pamiętam jak kiedyś dealowałem pokera i przychodzi taki gruby gość. Grał pół godziny, przegrał wszystko i nagle drze mordę: "K...., JEB...ANE DARMOZJADY, GDYBY NIE MOJE PIENIĄDZE DAWNO BYŚCIE Z GŁODU POZDYCHALI !!!! Hahaha dobrodziej nasz kochany :D (2017-02-21)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2011

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60427210