ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Przestępstwo narażenia pracownika na niebezpieczeństwo wskutek naruszenia przepisów bhp

W praktyce sprawy dotyczące tego przestępstwa wywołują wiele trudności, a w publikacjach na ten temat pojawia się sporo błędów. Nie pretendując do rozstrzygnięcia wszystkich wątpliwości, postaram się w ramach artykułu przybliżyć problematykę odpowiedzialności karnej za to przestępstwo, posiłkując się kazusami będącymi przedmiotem prawomocnych już rozstrzygnięć Sądu Rejonowego w Wałbrzychu...

Więcej w styczniowym ATEŚCIE.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2013

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427804