ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Zarządzenie wewnętrzne nr...... w sprawie zranienia ostrymi narzędziami

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (DzU z 2013 r., poz. 696) zarządzam, co następuje:...

Więcej w marcowym ATEŚCIE.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426087