ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Przepisy dotyczące oceny zgodności i nadzoru rynku

Nowa ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku zapewniła ramy do wdrożenia dyrektyw sektorowych, które są spójne z "Nowymi Ramami Prawnymi". W prawie unijnym jednak nadal pozostaje szereg dyrektyw nieznowelizowanych i niedostosowanych do NRP, np. dyrektywa maszynowa czy też dyrektywa dotycząca środków ochrony indywidualnej. Z tego powodu, w stosunku do części wyrobów podlegających ocenie zgodności, niezbędne było utrzymanie starych zasad i starych przepisów (zarówno ustawowych, jak i  wykonawczych). Dlatego też pozostawiono w mocy ustawę z 2002 r., przy ograniczeniu jej zakresu przedmiotowego i uchyleniu w niej tych przepisów, które nie będą już miały zastosowania...

Więcej w listopadowym ATEŚCIE.

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59399703