ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Uznanie przez ZUS umowy o pracę za pozorną

Do formalnego zawarcia umowy o pracę dochodzi na skutek złożenia zgodnych oświadczeń woli przez jej strony. W prawie cywilnym wyróżnia się sześć wad oświadczeń woli, które mogą zniweczyć cel czynności prawnej opartej na tego typu oświadczeniu. Jedną z nich jest pozorność czynności prawnej, która prowadzi do jej uznania za nieważną z mocy samego prawa (zob. art. 83 § 1 zd. 1 k.c.)...

Więcej w listopadowym ATEŚCIE.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398409