ATEST Ochrona Pracy

27 czerwca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 9/2018

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

Rękawice w laboratorium

Norma dotycząca rękawic przeznaczonych do ochrony przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami została uzupełniona o nowe wymagania. Nowa norma EN ISO 374:2016 została opublikowana w 2017 r. i zastąpiła normę EN 374-1:2003. Dla klientów zmiana widoczna jest w postaci nowego oznakowania na produktach.

Dobierając rękawice, należy wykonać ocenę ryzyka, biorąc pod uwagę określone warunki pracy, w celu określenia wymagań dotyczących ochrony. Trzeba też skonsultować się z producentem w zakresie zastosowania rękawic.

Trzy poziomy ochrony W nowej normie nie ma już (znanego z poprzedniej wersji) piktogramu menzurki ze znakiem zapytania. Rozszerzono listę substancji chemicznych, stosowanych do testowania rękawic, co zapewnia lepszą wiedzę o ich potencjale ochronnym i ułatwia ich dobór.

Lista substancji stosowanych do testowania rękawic
Tab. 1.

Norma EN ISO 374:2016 określa trzy poziomy ochrony w oparciu o poziom przenikania. Rękawice są klasyfikowane jako typ A, B lub C i oznaczane nowymi piktogramami (najwyższy stopień ochrony zapewnia typ A):

typ A - co najmniej 2. poziom przenikania (czas przenikania: ponad 30 min) dla co najmniej 6 substancji chemicznych z listy w normie;

typ B - co najmniej 2. poziom przenikania (czas przenikania: ponad 30 min) dla co najmniej 3 substancji chemicznych z listy w normie;

typ C - co najmniej 1. poziom przenikania (czas przenikania: ponad 10 min) dla co najmniej 1 substancji chemicznej z listy w normie.

Z uwagi na to, że w przemyśle pojawia się coraz więcej nowych substancji chenmicznych, lista substancji stosowanych do testowania rękawic została rozszerzona o sześć nowych.

Tab. 2.

Ochrona przed mikroorganizmami: ISO 374-5:2016

Nowa norma wprowadza testy dotyczące ochrony przed wirusami. W poprzedniej normie uwzględniano tylko grzyby i bakterie.

Oznakowania na opakowaniu wskazują, czy rękawice chronią tylko przed bakteriami i grzybami, czy przed bakteriami, grzybami i wirusami. Piktogram wskazujący na zagrożenie biologiczne zastosowano do oznaczania rękawic chroniących przed bakteriami i grzybami. Piktogram jest uzupełniony słowem VIRUS, jeśli rękawice spełniają wymagania testów wirusowych.

Rękawice chroniące przed bakteriami, grzybami i wirusamiRękawice chroniące przed bakteriami, grzybami i wirusami

Rękawice chroniące przed bakteriami i grzybamiRękawice chroniące przed bakteriami i grzybami

Test na degradację

Rękawice

Nowością w omawianej normie są też wymagania dotyczące degradacji. Degradacja to zmiana odporności na przebicie po kontakcie z analizowaną substancją chemiczną. Do celów testowych rękawica jest perforowana przed i po kontakcie z określoną substancją. Test degradacji jest wykonywany dla każdej substancji chemicznej, przed którą chroni rękawica i której dotyczy oznakowanie.

Są także zmiany dotyczące wymagań sprawdzania rękawic z mankietami ochronnymi. Testowane są trzy próbki z obszaru dłoni wszystkich rękawic. Jeśli rękawica ma mankiet o długości 400 mm lub dłuższy, wówczas pobierane są także próbki z mankietu. Celem jest sprawdzenie, czy mankiety zapewniają taką samą ochronę jak zasadnicza część rękawicy.

Definicje

Rękawice

Penetracja - gdy substancja chemiczna przenika przez nakłucia i inne niedoskonałości materiału rękawic na poziomie niemolekularnym. Przenikanie - absorpcja substancji chemicznej przez materiał rękawic na poziomie molekularnym. Czas przenikania - czas, jaki zajmuje substancji chemicznej przejście przez materiał i wejście w kontakt ze skórą. Degradacja - negatywna zmiana materiału rękawicy po kontakcie z substancją chemiczną. Objawami pogorszenia jakości są: łuszczenie, puchnięcie, rozpad, kruchość, zmiana koloru, zmiana rozmiaru, zmiana wyglądu, usztywnienie, mięknięcie itp.

Testy

Test penetracji zgodny z normą EN 374-2: 2014. Test przenikania zgodny z normą EN 16523-1:2015, zastępującą normę EN 374-3. Test na degradację zgodny z normą EN 374-4:2013. Test na ochronę przed wirusami zgodny z normą EN 16604:2004 (metoda B).

(oprac. na podstawie publikacji "Nowa norma EN ISO 374:2016 - podsumowanie głównych zmian", wydanej przez firmę Ejendals AB - właściciela i dystrybutora marek TEGERA® i JALAS®)


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33279115