ATEST Ochrona Pracy

27 czerwca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 9/2018

Zarządzanie dokumentami w obszarze bhp - wypełnianie ZUS IWA

Zgodnie z wytycznymi ZUS nie jest ważna data samego zdarzenia wypadkowego, lecz data zatwierdzenia protokołu lub karty wypadku. Jeśli wypadek wydarzył się np. w grudniu 2017 r., lecz został zgłoszony przez poszkodowanego dopiero w styczniu 2018 r. i z tego powodu protokołowi lub karcie nadano numer kolejny dla 2018 r., to wypadek ten będzie uwzględniony w ZUS IWA za 2018 r. Trudno określić, na jakiej podstawie prawnej w poradniku ustalono powyższe zasady, gdyż jak się wydaje intencją legislatora było wskazanie zdarzeń wypadkowych, do jakich doszło w danym roku - a nie zdarzeń zarejestrowanych. Prawdopodobnie przeważyła tu kwestia praktyczna związana z numeracją dokumentów, ich datowaniem i przekazywaniem do ZUS. Niemniej jednak zarówno ustawa, jak i rozporządzenie mówią o poszkodowanych w roku, za który składane jest sprawozdanie, a tym samym o liczbie faktycznie zaistniałych wypadków, a nie tych zarejestrowanych w danym roku. Jest to pierwsza rozbieżność między przepisem a wymogami określonymi przez ZUS w poradniku. Rozbieżność ta przekłada się także na praktykę.

Więcej we wrześniowym ATEŚCIE.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33278932