ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Zasady minimalizacji ryzyka przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn - informowanie i ostrzeganie, cz. 1 

Praca

Środki ograniczania ryzyka można podzielić na:

- techniczne, oparte na zasadach bezpieczeństwa kompleksowego, które tworzą hierarchiczną triadę redukcji ryzyka zawodowego do poziomu tolerowalnego poprzez: konstrukcje wewnętrznie (same w sobie) bezpieczne, środki bezpieczeństwa (techniczne środki ochronne) oraz informowanie i ostrzeganie,

- proceduralne, związane z organizacją i zarządzaniem bezpieczeństwem oraz

- behawioralne (zachowaniowe), dotyczące szeroko pojętej kondycji ludzkiej i kultury pracy (wiedza, umiejętności, motywacje, cechy psychofizyczne itd.).

To naturalne obszary kształtowania bezpieczeństwa zawodowego w ogóle, w tym oczywiście bezpieczeństwa maszyn także. Z jednej strony należy je projektować i budować tak, aby w najwyższym stopniu spełniały aktualne wymagania techniczne, a z drugiej mogły być w sposób świadomy bezpiecznie obsługiwane.

Więcej w lutowym ATEŚCIE.

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426644