ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Ryzyko nie wychodzi z mody

Logo 12. konferencji ATESTU

Zdużym zainteresowaniem uczestników konferencji, a później czytelników artykułów będących jej pokłosiem, spotkał się nasz ubiegłoroczny pomysł, aby do ryzyka zawodowego podejść przez pryzmat opracowywania i stosowania procedur bezpiecznej pracy. Znalazło to wyraz w samym tytule 11. konferencji: "BHP 3.0 - stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka", która odbyła się w listopadzie 2018 r. w Wiśle. W tym roku również proponujemy praktyczne podejście do oceny ryzyka.

Ryzyko jest konstrukcją myślową, można powiedzieć, że nawet umowną - realnie istnieją zagrożenia. I z nimi trzeba sobie umieć w zakładzie pracy (i w ogóle w życiu) poradzić. Stąd tytuł naszej tegorocznej konferencji "Środki redukcji ryzyka" można czytać w zasadzie jako środki redukcji bądź eliminacji zagrożeń; oczywiście ze świadomością, że stan idealny (zero zagrożeń) nie istnieje. W takim kontekście metody oceny ryzyka schodzą na dalszy plan. Ważniejsze są sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń, a najważniejsze - skutki tych działań, czyli osiągnięcie stanu ryzyka akceptowalnego. Innymi słowy: albo da się określoną pracę (czynność) wykonać w sposób (w miarę) bezpieczny, albo nie da się jej wykonać w ogóle. I w takim ujęciu powoli zaciera się granica między bezpieczeństwem w pracy i poza nią: wszędzie trzeba ryzyko sprowadzać do poziomu akceptowalnego, a kultury bezpieczeństwa nie da się wprowadzić jako zbioru zasad i przekonań obowiązujących tylko w obrębie budynków i ogrodzenia zakładu. Dlatego np. substancji psychoaktywnych w zasadzie nie da się stosować "prywatnie", bez ich wpływu na pracę, bezpieczeństwo (osobiste, zawodowe, publiczne), o czym piszemy na str. 40.

Nasza konferencja będzie jak zwykle interaktywna, ale w tym roku - bardziej. Każdy wykład będzie zawierał część dyskusyjną, a wykładowcy i moderatorzy będą zachęcali do dyskusji, inicjowali ją i zadawali pytania ważne dla służby bhp. Będzie można posłuchać i porozmawiać o różnych rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo pracy (także systemowych, choć niekoniecznie wynikających z systemów zarządzania), o tym, jak należy rozumieć takie pojęcia jak bezpieczeństwo, ryzyko, zagrożenie, o tym, czy środki ochrony zawsze chronią, o współpracy pracowników z robotami...

Oprócz tego, we współpracy z naszymi partnerami, organizujemy "Kurs stosowania nowoczesnych śoi i innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy" mający na celu zapoznanie z najnowszymi produktami (oferowanymi przez partnerów konferencji), które mogą być wykorzystane w zakładzie do poprawy warunków pracy, w tym ze środkami ochrony indywidualnej, sprzętem wspomagającym bezpieczne wykonywanie różnego rodzaju prac, usługami w zakresie promocji i ochrony zdrowia, wydawnictwami, szkoleniami itp. Zajęcia będą odbywały się w grupach, co ułatwi wszystkim uczestnikom aktywne zdobywanie wiedzy, a osoby, które ukończą kurs, otrzymają stosowne zaświadczenia.

Żeby zmierzyć się z zagrożeniami, umieć w tym zakresie właściwie doradzać pracodawcy i pracownikom, służba bhp potrzebuje coraz szerszych kompetencji, a także wiedzy o najnowszych rozwiązaniach z szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy i ergonomii, które można wdrażać w różnych branżach i firmach. Dlatego warsztaty na konferencji ATESTU zostały pomyślane tak, aby z jednej strony wzmocnić kompetencje ich uczestników, a z drugiej - pokazać możliwości (prawie) gotowych rozwiązań z różnych obszarów, które z powodzeniem mogą zostać wprowadzone w zakładach pracy, szkołach, uczelniach, organizacjach społecznych, administracji, służbie zdrowia itd. Będzie można wziąć udział w warsztatach poświęconych:

- przygotowaniu programu promocji zdrowia w zakładzie pracy - rzecz niesłychanie ważna nie tylko z punktu widzenia stabilności kadry, zadowolenia pracowników, ale też z uwagi na prewencję wypadków i chorób zawodowych,

- aktywnemu wpływaniu na zespoły i organizację - pracownikom służby bhp takie (tzw. miękkie) kompetencje są niezbędne,

- pierwszej pomocy, które nie tylko nauczą ratować, ale i podpowiedzą, jak zorganizować system udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy,

- ochronie przed upadkiem z wysokości - takie prace występują prawie w każdym zakładzie pracy, a uczestnicy warsztatów dowiedzą się nie tylko, jakie ma obowiązki pracodawca, ale i jak praktycznie zabezpieczać pracowników w różnych sytuacjach.

Uczestnicy konferencji (podobnie jak w ubiegłym roku) będą mogli wziąć udział w szkoleniu okresowym bhp dla służby bhp - konferencja i warsztaty są elementami tego szkolenia. Tradycyjnie wręczymy też nasze nagrody - ZŁOTE SZELKI (już można zgłaszać kandydatów).

Dwunastą ogólnopolską konferencję miesięcznika ATEST organizujemy w dniach 20-22 listopada 2019 r. w Hotelu 500 w Zegrzu koło Warszawy (warsztaty startują oczywiście dzień wcześniej, czyli 19 listopada). Szczegóły na stronie internetowej konferencji.

Do zobaczenia nad Zalewem Zegrzyńskim! Koniec

Robert Kozela
redaktor naczelny


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427077